Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Poznańska narada prokuratorów

Poznańska narada prokuratorów

W dniach 16 – 17 lutego 2017 roku odbyła się roczna narada prokuratorów z regionu poznańskiego. Była ona poświęcona ocenie pracy prokuratorów podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w 2016 roku. W naradzie wzięli udział między innymi: I zastępca prokuratora generalnego ? prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, dyrektor Biura Prokuratora
Krajowego Jarosław Duś, prokurator regionalny w Poznaniu Rafał Maćkowiak, prokuratorzy okręgowi oraz inni prokuratorzy z regionu poznańskiego.
Podczas narady prokurator krajowy Bogdan Święczkowski mówił o zwiększeniu budżetu prokuratury. Jest to związane z koniecznością realizacji szeregu nowych zadań, które po zmianach ustrojowych stoją przed prokuraturą. Wskazał także, że praca prokuratorów jest wspierana przez coraz liczniejszą grupę asystentów, którzy systematycznie zatrudniani są w prokuraturze. Prokurator Bogdan Święczkowski przypomniał także obecnym na naradzie prokuratorom o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej.
W imieniu wszystkich pokrzywdzonych Prokurator Krajowy zaapelował, by w prowadzonych postępowaniach prokuratorzy skupiali się nie tylko na ustaleniu i skutecznym oskarżeniu sprawcy przestępstwa, ale także na prawach pokrzywdzonych. Na podstawie przedstawionych danych zgromadzeni na naradzie prokuratorzy dyskutowali o sukcesach, jakie zostały osiągnięte w 2016 roku, ale także o potrzebie poprawy niektórych elementów pracy prokuratorów.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …