Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Poznański notariat znów przegrał

Poznański notariat znów przegrał

Sąd Najwyższy 17 sierpnia rozpoznał kolejne dwie skargi ministra sprawiedliwości na uchwały samorządu notarialnego ? podjęte przez organy izby notarialnej w Poznaniu i uchylił je jako sprzeczne z prawem.

Sąd Najwyższy podzielił w całości zarzuty zawarte w skardze ministra sprawiedliwości na uchwały Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Poznaniu i uchylił je jako sprzeczne z prawem. Uchwały te dotyczyły możliwość zatrudniania aplikantów przez radę oraz ograniczenia w sprawowaniu patronatu przez notariuszy. Sąd Najwyższy uznał, że Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Poznaniu nie miało legitymacji ustawowej do regulowania problematyki, do której odnosiły się zaskarżone uchwały.
Sąd Najwyższy podzielił również w całości stanowisko ministra sprawiedliwości zawarte w kolejnej skardze na uchwałę Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, uchylił tę uchwałę i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Uchwała ta określała rażące przewinienia zawodowe aplikanta notarialnego, skutkujące wszczęciem i ukaraniem aplikanta w ramach postępowania dyscyplinarnego. W ustnych motywach Sąd Najwyższy wskazał, że uchwała ta jest przejawem mnożenia deliktów dyscyplinarnych, co jest niedopuszczalne i nie może być regulowane w drodze uchwały rady.

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …