Strona główna / Aktualności / Poznański prawnik prezesem ZPP

Poznański prawnik prezesem ZPP

Mariusz Paplaczyk adwokat z Poznania został prezesem Zarządu Głównego ZPP.

Notariusz Elżbieta Zielińska, szefowa oddziału ZPP w Poznaniu na łamach ?poprawnego? bardzo krytycznie mówiła o dokonaniach władz krajowych. Jej stanowisko poparli delegaci, którzy 16 października 2010 r. podczas XVIII Krajowego Zjazdu Zrzeszenia Prawników Polskich wbrali nowe władze, na Prezesa Zarządu Głównego wybrano poznańskiego adwokata Mariusza Paplaczyka , który zastąpił na tym stanowisku dr. Ludwika Sobolewskiego – prezesa Giełdy Papierów Wartościowych.
Delegaci postanowili także , iż dotychczas organizowane Ogólnopolskie Dni Prawnicze, które od 20 lat odbywały się w różnych miastach Polski, odbywać się będą co roku w Poznaniu przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Ma to być miejsce licznych konferencji naukowych oraz Targi Prawa, gdzie swoją ofertę zaprezentują wydawnictwa prawnicze, instytuty badawcze, wydziały prawa, organizacje prawnicze, firmy prezentujące nowe technologie informatyczne dla prawników, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.
Uczestnicy zjazdu podjęli także uchwałę w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczącym Rady Programowo Naukowej został radca prawny Sylweriusz Marcin Królak, członek Trybunału Stanu, były wiceminister sprawiedliwości. Do rady programowo naukowej ZPP wybrano także m.in byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, oraz Naczelnego Prokuratora Wojskowego gen. Krzysztofa Parulskiego.
Zrzeszenie Prawników Polskich organizacja pożytku publicznego jest jedną z najstarszych organizacji prawników w Polsce. Powstała w 1949 roku organizacja zrzesza adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, przedstawicieli nauk prawniczych i prawników innych specjalności. Obecnie istnieje 18 oddziałów terenowych skupiających około 800 członków. Zrzeszenie jest miejscem, gdzie prawnicy na codzień wykonujący różne zawody i należący do różnych korporacji zawodowych spotykają się, wymieniają poglądy i pogłębiają swoją wiedzę.
Zrzeszenie jest organizatorem od ponad 25 lat Ogólnopolskich Dni Prawniczych i Spartakiady Prawników. Poprzednikami Mariusza Paplaczyka byli: były prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Zieliński; Zdzisław Czeszejko Sochacki -sędzia TK, prof. Aleksander Ratajczak długoletni szef Katedry Prawa Karnego na UAM ,dr Dariusz Czajka, sędzia Sądu Najwyższego prof.dr hab Jacek Sobczak, dr Ludwik Sobolewski prezes GPW i na nową kadencję poznański adwokat Mariusz Paplaczyk.

UCHWAŁA XVIII KRAJOWEGO ZJAZDU ZRZESZENIA PRAWNIKóW POLSKICH Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
Prawnicy zebrani na XVIII Krajowym Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich zwracają się do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie bowiem z przepisem art. 194 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 Sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Kandydatów na stanowisko Sędziego Trybunału Konstytucyjnego przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Obowiązujące przepisy przyznają zatem uprawnienie do zgłaszania kandydatów na stanowisko Sędziego Trybunału Konstytucyjnego wyłącznie gremiom politycznym. Sposób wyboru Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie odpowiada dzisiejszym wymogom transparentności i może godzić w autorytet Trybunału Konstytucyjnego, albowiem partie polityczne coraz częściej zgłaszają osoby, których kwalifikacje merytoryczne oraz postawa moralna pozostawiają wiele do życzenia. Nierozłącznym atrybutem Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy sądowniczej jest jego niezawisłość i niezależność. W skład Trybunału Konstytucyjnego winny zatem wchodzić osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i o nieskazitelnym charakterze.
W interesie państwa prawa leży bowiem wybór takich Sędziów, którzy wykazują się dużym doświadczeniem, reprezentują wysokie standardy profesjonalne oraz cieszą się niekwestionowanym autorytetem, tak by w swoich decyzjach kierowali się oni wyłącznie literą prawa. Prawnicy zebrani na XVIII Krajowym Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich apelują o niezwłoczne dokonanie takich zmian w prawie, aby zagwarantować wybór Sędziów spełniających powyższe wymagania m.in. poprzez umożliwienie opiniowania kandydatur przez środowiska zawodowe i naukowe.
Jednocześnie wyrażamy rozczarowanie, że dotychczasowe apele w powyższym zakresie pozostały bez odpowiedzi ze strony decydentów, zwłaszcza, iż termin zgłaszania kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego upływa z końcem października bieżącego roku. W związku z tym postulujemy, by już w ramach obowiązującego porządku prawnego wybór kandydatów na cztery zwalniające się stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbył się po umożliwieniu przeprowadzenia konsultacji tych kandydatur ze środowiskami zawodowymi i naukowymi.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …