Finansowanie pomostowe

Pozytywnie o zastępcach

W siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu odbyło się posiedzenie Kolegium Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, którego głównym punktem było wyrażenie przez Kolegium opinii o kandydatach do pełnienia funkcji zastępców prokuratora apelacyjnego w Poznaniu.

Oboje kandydaci, prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Honorata Wałęsa i Jarosław Kaczmarek, którzy dotychczas pełnili funkcje zastępców prokuratora apelacyjnego w Poznaniu. zaopiniowani zostali pozytywnie przez to gremium.
Zgodnie z ustawą o prokuraturze, która mówi, iż ? Zastępcę prokuratora apelacyjnego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek prokuratora apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii kolegium tej prokuratury”. Wymogi formalne zostały zatem spełnione, a decyzję w sprawie powołania zastępcow prokuratora Sławomira Twardowskeigio, który jest szefem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, podejmie prokurator generalny Andrzej Seremet.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …