Najnowsze informacje

Pozytywnie o zastępcach

W siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu odbyło się posiedzenie Kolegium Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, którego głównym punktem było wyrażenie przez Kolegium opinii o kandydatach do pełnienia funkcji zastępców prokuratora apelacyjnego w Poznaniu.

Oboje kandydaci, prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Honorata Wałęsa i Jarosław Kaczmarek, którzy dotychczas pełnili funkcje zastępców prokuratora apelacyjnego w Poznaniu. zaopiniowani zostali pozytywnie przez to gremium.
Zgodnie z ustawą o prokuraturze, która mówi, iż ? Zastępcę prokuratora apelacyjnego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek prokuratora apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii kolegium tej prokuratury”. Wymogi formalne zostały zatem spełnione, a decyzję w sprawie powołania zastępcow prokuratora Sławomira Twardowskeigio, który jest szefem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, podejmie prokurator generalny Andrzej Seremet.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …