Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pradnictwo prawne i obywatelskie

Pradnictwo prawne i obywatelskie

Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk uczestniczył w otwarciu Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który potrwa do środy 4 lutego. Kongres wieńczy kilkuletnią pracę instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu ?Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiegow Polsce?. Minister sprawiedliwości wraz z prezesem Instytutu Prawa i Społeczeństwa Łukaszem Bojarskim i Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wzięli udział w sesji otwierającej Kongres. Projekt ?Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce? obejmował badania, wypracowanie modelowych rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi środowiskami oraz upowszechnienie problematyki poradnictwa prawnego wśród samorządowców, prawników i działaczy organizacji pozarządowych. Stworzenie systemowych rozwiązań dla poradnictwa ma bardzo duże znaczenie dla prowadzenia racjonalnej polityki społecznej, co wprost wiąże się z nowym okresem programowania środków unijnych.
Kongres jest okazją do zapoznania się z bogatymi materiałami, doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi oraz dobrymi praktykami w prowadzeniu, wspieraniu i korzystaniu z poradnictwa. W Kongresie biorą udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo, adwokatów i radców prawnych, uniwersyteckich poradni prawnych, biur porad obywatelskich. Organizatorem Kongresu jest Instytut Prawa i Społeczeństwa. Do grupy jego współorganizatorów należą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich oraz Instytut Spraw Publicznych. Należy przypomnieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, który został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
– Nie chcemy tworzyć rozbudowanego systemu instytucji. Chcemy, by system był możliwie najprostszy a większość środków przeznaczona była na udzielanie realnej pomocy prawnej ? mówił Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. System zakłada bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym osobom fizycznym, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej, czyli osobom uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej. Wszystkim osobom fizycznym ustawa ma zagwarantować dostęp do informacji prawnej. Za pośrednictwem specjalnej infolinii obywatele dowiedzą się o tym, jakie akty prawne obowiązują oraz gdzie będzie można uzyskać pomoc prawną.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …