Strona główna / Listy / Praktyka absolwencka

Praktyka absolwencka

Istnieje możliwość odbywania przez absolwentów 3 – miesięcznych praktyk w celu zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu prac administracyjno – biurowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu oraz jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu poznańskiego.Praktyka jest bezpłatna i odbywać się będzie na podstawie umowy określonej przepisami Ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich. Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyki winni złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, osobiście lub za pośrednictwem poczty, wskazane w załączniu nr 1 ( na stronie interentowej Prokuratury okręgowej w Poznaniu) niniejszej informacji dokumenty z dopiskiem „praktyka absolwencka”.

Sprawdź także

Karne szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto Joanna Knobel 13 marca uniewinniła 32 osoby oskarżone przez prokuraturę …