Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Praktyki semestralne w HFPC

Praktyki semestralne w HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka FPC zaprasza studentki i studentów III ? V roku prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym.Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2018 r. Szczególnie zachęcamy do aplikowania na praktyki studentki i studentów zainteresowanych tematyką migracyjną oraz posługujących się językiem rosyjskim. Termin: wybrany dzień tygodnia w semestrze zimowym 2018/2019 (planowany termin rozpoczęcia praktyk to 22 października 2018 r.) Miejsce: siedziba HFPC ? ul. Zgoda 11, Warszawa Praktyki w dziale prawnym HFPC W ramach praktyk semestralnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci będą brali udział w: pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC; pracach programów merytorycznych zajmujących się m.in. sprawami z zakresu litygacji strategicznej, interwencji prawnej, dyskryminacji, wolności słowa, prawa migracyjnego i uchodźczego; rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC; organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach; spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce. W ramach odbywanych praktyk, studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC. Praktyki w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą: pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce; zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi; zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa; poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce; zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach. Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC, prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdź także

Film o mec. E. Wende

„Kozietulskiego 6” – to tytuł filmu dokumentalnego Michała Rogalskiego o adwokacie Edwardzie Wende. Pokaz zamknięty …