Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Praktyki w HFPC

Praktyki w HFPC

HFPC zaprasza studentki i studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2019 r.

Termin: wybrany dzień tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek lub piątek.

Miejsce: siedziba HFPC – ul. Zgoda 11, Warszawa

Praktyki w dziale prawnym HFPC

W ramach praktyk semestralnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci będą brali udział w:

  • pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC;
  • rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC;
  • organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach;
  • spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce.

W ramach odbywanych praktyk, studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC. Praktyki w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich.

Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą:

  • pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce;
  • zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi;
  • zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa;
  • poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce;
  • zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach.

Oferta praktyk jest skierowana do studentek i studentów II-V roku prawa.

Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC, prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.pl. W temacie maila prosimy wpisać „Praktyki w dziale prawnym”.

Informujemy, że po każdym etapie rekrutacji będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami

Sprawdź także

Wygrali z mBankiem

Sukces pozwu zbiorowego 1247 osób w sporze konsumenckim z mBankiem. Podziękowania dla RPO Warszawski Rzecznik …