Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Praktyki w HFPC

Praktyki w HFPC

Zapraszamy studentów wydziałów prawa i administracji do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno-interwencyjnym Klinika ?Prawa Człowieka a Podatki?, realizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Termin: rok akademicki 2016/2017, Miejsce: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, ul. Zgoda 11. Termin: każdy czwartek 9.30-11.00. Opis programu: Celem programu Klinika ?Prawa Człowieka a Podatki? jest edukacja studentów przez analizę polskich przepisów prawa podatkowego pod kątem ich zgodności ze standardami demokratycznego państwa prawnego wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ich zgodności ze standardami ochrony praw człowieka w zawartymi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
XXX
Zapraszamy również studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października. Termin: wybrany dzień tygodnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 (w okresie od 24 października 2016 r. do 27 stycznia 2017 r.) Miejsce: siedziba HFPC ? ul. Zgoda 11, Warszawa W ramach praktyk wakacyjnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci będą brali udział: w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w pracach programów merytorycznych (np. Programu Spraw Precedensowych, Programu Interwencji Prawnej, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Programu Artykuł 32); w rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC; w organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach; w spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce.
Szczegóły obu praktyk na stronie HFPC

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Praktyki w HFPC

Praktyki w HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w dziale prawnym HFPC. Termin odbywania praktyk to wybrany dzień w tygodniu w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014. Praktyki rozpoczynają się 24 lutego i potrwają do 6 czerwca 2014. Praktyki w HFPC umożliwiają zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej (analizy spraw, przygotowywanie korespondencji, opracowywanie projektów opinii prawnych), obserwowanie rozpraw sądowych oraz pracę z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami. W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych (m.in. Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Obserwatorium Działalności CIA w Polsce oraz Monitoring Procesu Legislacyjnego w Obszarze Wymiaru Sprawiedliwości). Praktykanci będą odpowiedzialni za m.in. opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, projektów opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej. W czasie trwania praktyk przewidujemy spotkania i seminaria z prawnikami HFPC. Celem spotkań jest przekazanie informacji na temat form działania Fundacji na kanwie dotychczas prowadzonych spraw oraz pogłębienie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka. Przez cały okres trwania praktyki studenci będą otoczeni opieką merytoryczną prawników HFPC. Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Po zakończeniu semestralnych praktyk studenckich istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy z Fundacją. Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy wysyłać do dnia 17 lutego 2014 r. na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Praktyki w HFPC

Praktyki w HFPC

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.Termin: wybrany dzień w tygodniu w semestrze zimowym 2013/2014, w okresie od 25.10.2013 r. do 24.01.2014 r. Miejsce: Warszawa, ul. Zgoda 11 Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 października 2013 r. Praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka umożliwiają: • zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej (analizy spraw, przygotowywanie korespondencji, opracowywanie projektów opinii prawnych); • zajmowanie się sprawami z różnych dziedzin prawa, w tym sprawami przełomowymi dla ochrony praw człowieka w Polsce; • obserwowanie rozpraw sądowych; • pracę z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami; • uczestniczenie w konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundację i jej partnerów; • zrozumienie na czym polegają działania prawne w interesie publicznym. W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych (Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Art. 32, Klinika Niewinność, Obserwatorium wolności mediów w Polsce, Obserwatorium działalności CIA w Polsce, Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości oraz Standardy rzetelnego procesu w postępowaniach dyscyplinarnych). Ich praca będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów. W czasie trwania praktyk przewidujemy spotkania i seminaria organizowane przez prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz jej partnerów. Celem spotkań jest przekazanie informacji na temat form działania HFPC na kanwie dotychczas prowadzonych spraw (m.in. litygacja strategiczna, monitoring postępowań sądowych, opinia przyjaciela sądu) oraz pogłębienie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka. Przez cały okres trwania praktyki studenci będą otoczeni opieką merytoryczną prawnika Fundacji, z którym będą mieli możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty (wspólne przyjmowanie klientów, udział w konferencjach i spotkaniach). Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Po zakończeniu semestralnych praktyk studenckich istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy z Fundacją. Zgłoszenia (CV oraz krótki list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Praktyki w HFPC

Praktyki w HFPC

Rozpoczął się ostatni miesiąc wakacyjnych praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Praktyki w HFPC

Praktyki w HFPC

W sierpniu grupa studentek rozpoczęła praktyki w HFPC. Praktyki, tak jak w ubiegłym miesiącu, odbywają się w dziale prawnym oraz dziale Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów. Nowe praktykantki to studentki prawa z uczelni w Białymstoku, Krakowie, Opolu oraz Warszawie. W ramach praktyk w dziale prawnym HFPC studenci uczestniczą w pracach zespołu związanych z wstępną analizą spraw oraz programów merytorycznych, m.in. Programu Interwencji Prawnej oraz Programu Spraw Precedensowych. ?Zależało mi na praktykach w Fundacji, ponieważ czuję niedosyt w kwestii przełożenia teorii, której uczymy się na studiach prawniczych, na praktykę” ? mówi Beata Siemieniako, studentka prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. W sierpniu w pracach działu prawnego pomaga również Zuzana Cahojova, studentka Uniwersytetu w Lueven w Holandii. ?Miałam już praktyki w dużej kancelarii. Teraz, zanim podejmę decyzję o tym, co robić w przyszłości, chciałam zobaczyć, jak wygląda praca z osobami, które szukają pomocy prawnej? ? mówi Natalia Rysz, studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Do zadań praktykantów należy również monitorowanie oraz obserwacja postępowań sądowych. W czasie trwania praktyk studenci będą także uczestniczyli w spotkaniach i seminariach z prawnikami HFPC. Spotkania będą dotyczyły wielu kwestii związanych z ochroną praw człowieka. W sierpniu także w ramach praktyk studenckich, Agnieszka Hołyst, studentka Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Kamila Kuryło, studentka WPiA UW, pomagają nam w archiwizowaniu materiałów prasowych na temat Komitetu Helsińskiego w Polsce oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, współtworzeniu bazy materiałów prasowych oraz opracowywaniu tekstów.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Czlowieka

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …