Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Pranie nieuczciwych pieniędzy

Pranie nieuczciwych pieniędzy

W siedzibie NIK zakończyło się międzynarodowe spotkanie kontrolerów zajmujących się walką z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Ich misją jest kampania przeciwko patologiom finansowym w życiu publicznym i budowanie zaufania społecznego do organów państwa. W Warszawie pracowali nad standardami, które mają wzmocnić uczciwe zarządzaniew administracji poszczególnych krajów i promować w nich dobre praktyki.
Grupa Robocza INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy (INTOSAI to organizacja skupiająca najwyższe organy kontroli z całego świata). Chodzi dokładnie od dwie podgrupy tego zespołu, które wspólnie pracowały nad sposobami zapobiegania patologiom finansowym i budowaniem zaufania społecznego do administracji publicznej – w tym najwyższych organów kontroli. Rola najwyższych organów kontroli w walce z korupcją i praniem pieniędzy W programie spotkania znalazły się tematy związane z promowaniem dobrych praktyk, m.in.: rola kontroli wewnętrznej w zapobieganiu korupcji, zasada rotacyjności urzędników, zasada drugiej pary oczu czy wreszcie współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi w walkę z korupcją.
Grupa przedstawi wytyczne, które następnie zostaną zarekomendowane przez INTOSAI wszystkim organizacjom członkowskim. W efekcie ma powstać międzynarodowy przewodnik dla kontrolerów, który będzie praktycznym narzędziem w walce z patologiami finansowymi. Przyjęcie wspólnych standardów kontroli ma w dłuższej perspektywie wzmocnić dobre i uczciwe zarządzanie w administracji poszczególnych krajów.
Już w 2012 roku Komisarz ds. wewnętrznych UE Cecilia Malmström alarmowała, że poziom korupcji w Unii Europejskiej przybrał niepokojące rozmiary. Rocznie kosztuje unijną gospodarkę 120 mld euro. Problem ten dotyczy nie tylko krajów, które jako ostatnie przystąpiły do europejskiej wspólnoty, ale także państw założycielskich.
Jednocześnie KE doceniła Polskę za walkę z tą patologią, a w szczególności Najwyższą Izbę Kontroli za skuteczność podejmowanych przez nią działań. NIK została także doceniona przez Transparency International. Dostrzeżono jej niezależność i przejrzystość działania. W raporcie Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce Izba otrzymała 88 punktów na 100 możliwych i uzyskała najlepszą ocenę spośród krajowych instytucji państwowych. – Przywiązujemy bardzo dużą wagę do przeciwdziałania korupcji, mając przekonanie, że znacznie lepiej jest zapobiegać temu zjawisku, niż musieć z nim walczyć – podsumował spotkanie grupy INTOSAI prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Sprawdź także

Hołd generałów dla RPO

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. …