Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Prawda procesu karnego

Prawda procesu karnego

11 marca br. odbędzie się wrocławskie seminarium karnoprocesowe. Konferencję, zatytułowaną ?Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w procesie karnym?, otworzy prof. dr hab. Włodzimierz Gromski, dziekan WPAiE we Wrocławiu. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło przedstawi teoretyczne i filozoficzno-prawne pojęcie prawdy. Następnie, prof. dr hab. Paweł Wiliński wygłosi prelekcję na temat konstytucyjnych podstaw zasady prawdy materialnej. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, natomiast, opowie o zasadach prawdy materialnej w obowiązującym modelu procesu karnego, a prof. dr hab. Piotr Hofmański ? o zasadach prawdy w postulowanym modelu procesu karnego.
W drugim panelu, wystąpi dr Wojciech Jasiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego wykład będzie dotyczył modelu procesu karnego i efektywność dochodzenia do prawdy. O aksjologicznych uwarunkowaniach ograniczeń w dochodzeniu do prawdy materialnej w procesie karnym będzie mówił prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn.
Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00. Zakończenie planowane jest ok. godz. 16.00. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres katedry postępowania karnego z dopiskiem ?Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2013? lub na adres mailowy karolina.kremens@prawo.uni.wroc.pl.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …