Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prawna ochrona smaku

Prawna ochrona smaku

Minione dekady długo jeszcze będą rzutować na nasze upodobania kulinarne. Wychowani na wyrobach czekoladopodobnych i metce, gdzie głównym surowcem był papier toaletowy, powoli jednak przekraczamy Rubikon gastronomicznej kultury. Pomaga nam w tym, jak może, Unia Europejska przyznając stosowne certyfikaty gwarantujące ochronę.
Z inicjatywy Agencji Rynku Rolnego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – ich przedstawiciele Monika Kucia z Biura Kampanii ?Trzy znaki smaku? (ARR) i Andrzej Bobrowski dyrektor Oddziału Terenowego MR i RW w restauracji Museum Cafe zainaugurowali trzyletnią kampanię informacyjną ?Trzy znaki smaku?.
Istotą program ?Trzy znaki smaku? skierowanego na rynek polski jest informowanie nt. wspólnotowego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja znakowanych w tym systemie produktów spożywczych. Unia Europejska chroni wspomniane powyżej produkty przyznając następujące oznaczenia: Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). Główny przekaz kampanii ma za zadanie zachęcać do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie, ze względu na ich następujące zalety: różnią się od produktów masowych i posiadają gwarancję wysokiej jakości, ponieważ podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli, istnieje możliwość odtworzenia ich historii, odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia przyjaznemu i bliskiemu naturze, swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają temu, że powstały w konkretnych regionach lub tradycyjnym sposobom wytwarzania, ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia, ochrona unijnego systemu powoduje, że ich fałszowanie jest karane.
Kampania finansowana jest przez Unię Europejską oraz Rzeczpospolitą Polską a jej całkowity, zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej budżet wynosi ponad 3 876 228 € netto. Inicjatorem kampanii ?Trzy znaki smaku? jest Agencja Rynku Rolnego. ARR jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej ? minister właściwy do spraw finansów publicznych.
W ramach europejskiej polityki jakości i ochrony produktów wyjątkowych, wyróżnia się dwie kategorie produktów :
– produkty regionalne znanego pochodzenia, których dotyczy oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne,
produkty tradycyjne, których dotyczy oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Znak ChNP Znak ChOG Znak GTS Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) Jest to europejski znak przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca w którym jest wytwarzany i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Wszystkie surowce, potrzebne do wytworzenia tego produktu pochodzą z określonego obszaru geograficznego oraz wszystkie fazy wytwarzania odbywają się na tym obszarze.
O znak ChRONIONA NAZWA POCHODZENIA (ChNP) mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi (płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia, będące w związku z tymi produktami) lub środki spożywcze (m. in. piwo, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, inne wyroby piekarnicze, makarony, korek i bawełna). Do tej pory oznaczeniem ChNP wyróżniono w Polsce 9 produktów. Oznaczenie ChNP znajduje się na następujących polskich produktach: bryndza podhalańska, fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca, fasola wrzawska, karp zatorski, miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny, oscypek, podkarpacki miód spadziowy, redykołka, wiśnia nadwiślanka.
Znak: CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE (ChOG) to europejski znak przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca w którym jest wytwarzany i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Oznaczenie ChOG mówi nam także, że chociaż jeden z etapów powstawania produktu musi przebiegać na obszarze, do którego odnosi się jego nazwa. O znak ChOG mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi (płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia, będące w związku z tymi produktami) lub środki spożywcze (m. in. piwo, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, inne wyroby piekarnicze, makarony, korek i bawełna). Do tej pory oznaczeniem ChOG wyróżniono w Polsce 18 produktów. Polskie produkty z oznaczeniem ChOG : andruty kaliskie, chleb prądnicki, fasola korczyńska, jabłka grójeckie, jabłka łąckie, jagnięcina podhalańska, kiełbasa lisiecka, kołocz śląski/kołacz śląski, miód drahimski, miód kurpiowski, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, obwarzanek krakowski, rogal świętomarciński, ser koryciński swojski, suska sechlońska, śliwka szydłowska, truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna, wielkopolski ser smażony.
O oznaczenie GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALMNOŚĆ (GTS) mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi (płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia, będące w związku z tymi produktami) lub środki spożywcze (m. in. piwo, napoje z ekstraktów roślinnych, czekolada, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, makarony) a także gotowe dania. Do tej pory oznaczeniem GTS wyróżniono w Polsce 9 produktów. Polskie produkty z oznaczeniem GTS : półtorak, dwójniak, trójniak, czwórniak, kabanosy, kiełbasa jałowcowa, kiełbasa myśliwska, olej rydzowy, pierekaczewnik.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …