Strona główna / Aktualności / Prawnicy UAM bronią Konstytucji

Prawnicy UAM bronią Konstytucji

Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM wydała uchwałę w obronie Konstytucji. Czytamy w niej, że „Konstytucja musi być szanowana jako najwyższe prawo. Trybunał Konstytucyjny jest i musi pozostać jej podstawowym strażnikiem. To naród w referendum, aprobując treść Konstytucji, powierzył mu tę funkcję”. Dalej prawnicy napisali: „Ani władza wykonawcza, ani ustawodawcza nie mają kompetencji do orzekania o konstytucyjności aktów prawnych. Nie mają one też prawa ingerencji w działania władzy sądowniczej. Apelujemy do wszystkich sił politycznych o niezwłoczne podjęcie działań właściwych dla demokratycznego państwa prawa w celu zaradzenia obecnemu kryzysowi ustrojowemu i zapobieżenia powstawaniu podobnych zjawisk w przyszłości”. Poznański to kolejny wydział prawa protestujący w sprawie Trybunału. Wcześniej takie uchwały wydano w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
Tekst przygotowała komisja pod przewodnictwem dziekana wydziału profesora Romana Budzinowskiego. We wtorek Rada Wydziału ją głosowała – było 39 głosów „za”, cztery „przeciw”, pięć osób wstrzymało się od głosu.
W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: prof. Roman Hauser, prof. Krzysztof Ślebzak i prof. Sławomira Wronkowska. Uchwałę przyłączającą się do stanowiska rady wydziału podjęli 15 grudnia także przedstawiciele Samorządu Studentów w Radzie Wydziału WPiA UAM w Poznaniu.
Oto treść uchwały:
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM „w składzie przewidzianym dla podejmowania uchwał w sprawie nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego z dnia 15 grudnia 2015 r.” Wielkim osiągnięciem transformacji w Polsce, zapoczątkowanej przez ruch Solidarności, jest wprowadzenie ustroju opartego na zasadach demokratycznego państwa prawa, podziału władz oraz ochrony godności człowieka i jego praw. Zostały one utrwalone w Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 r. Przywróciło to Polsce miejsce w rodzinie demokratycznych państw. Stało się to podstawą szacunku dla Polski i Polaków. Zasady państwa prawa i podziału władz traktowane są jako fundamentalne przez wielkich myślicieli od czasów Oświecenia. Również Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Centesimus Annus”, u progu naszej transformacji, pisał, że „organizacja społeczeństwa oparta na trzech władzach – prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej – odzwierciedla realistyczną wizję społecznej natury człowieka, która wymaga odpowiedniego prawodawstwa dla ochrony wolności wszystkich. Dlatego jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada > państwa praworządnego <, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi”. I dalej z całą wnikliwością podkreślał: „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM w pełni podziela te uniwersalne idee i wartości. Dlatego z najwyższą troską obserwujemy działania, które są ich zaprzeczeniem. Konstytucja musi być szanowana jako najwyższe prawo. Trybunał Konstytucyjny jest i musi pozostać jej podstawowym strażnikiem. To naród w referendum, aprobując treść Konstytucji, powierzył mu tę funkcję. Ani władza wykonawcza, ani ustawodawcza nie mają kompetencji do orzekania o konstytucyjności aktów prawnych. Nie mają one też prawa ingerencji w działania władzy sądowniczej. Odpowiedzialnością wszystkich, a zwłaszcza rządzących, jest ochrona podstawowych wartości konstytucyjnych, w tym demokratycznego ustroju opartego na prawie i zasadzie podziału władz oraz ochronie praw człowieka. Apelujemy do wszystkich sił politycznych o niezwłoczne podjęcie działań właściwych dla demokratycznego państwa prawa w celu zaradzenia obecnemu kryzysowi ustrojowemu i zapobieżenia powstawaniu podobnych zjawisk w przyszłości.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …