Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prawnicze negocjacje Izraela i Polski

Prawnicze negocjacje Izraela i Polski

W siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie odbyło się, zainicjowane przez stronę izraelską, spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Departamentu Spraw Międzynarodowych Biura Prokuratora
Krajowego w Ministerstwie Sprawiedliwości Państwa Izrael. Tematem rozmów była dotychczasowa współpraca w zakresie spraw karnych, zasady wzajemnego porozumiewania się oraz różnice w systemach prawnych obowiązujących w obu państwach. Omówione zostały również problemy pojawiające się we wzajemnej realizacji pomocy prawnej oraz sposoby ich rozwiązywania w przyszłości.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Po co Ci ten łańcuch?

Każdy z sędziów (i nie tylko) powinien wysłuchać przemówienia, które do nas skierowała przed drzwiami …