Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prawnik startuje do Senatu

Prawnik startuje do Senatu

Spośród trzech kandydatów z Poznania, którzy chcą przekonać elektorat, aby oddali nań głos jest tylko jeden prawnik ? Andrzej Jóźwiak. Od lat lansuję tezę, że parlamentarzyści powinni rekrutować się w znacznej większości z grona prawników. Ustawy byłyby jaśniejsze i klarowniejsze, nie byłyby sprzeczne ze sobą, a to podstawa dobrego prawa. Nauczeni swady przemawiania podczas sesji sądowych urozmaiciliby z całą pewnością i debaty parlamentarne. Dlaczego Andrzej Jóźwiak kandyduje do Senatu.
W rozmowie z ?poprawnym? powiedział, iż uważa że zdobył wystarczająca wiedzę oraz doświadczenie w zakresie interpretacji prawa, w szczególności aby wiedzieć gdzie są jego słabe punkty i co powinno się w nim zmienić. Wieloletnia praktyka w zawodzie prawniczym pozwoliła mu poznać jego rzeczywiste słabości oraz zakres w jakim należałoby je usunąć tak by lepiej służyło społeczeństwu (prawo równe – zrozumiałe ? stabilne).

Zwieńczeniem wieloletniej kariery prawniczej winna być, zdaniem A, Jóźwiaka, możliwość przekazanie wiedzy innym członkom społeczeństwa przez tworzenie mądrego i skutecznego prawa. Andrzej Jóźwiak ma odważne propozycje także dla innych prawników i zawodów zaufania społecznego.
Oto jego propozycje. Dla Adwokatury: – stworzenie statusu tzw. aplikanta egzaminowanego (dopuszczenie do uczestnictwa do części sądowej procesu) – podwyższona ilość ?podejść? do egzaminu końcowego na aplikacji – zlikwidowanie instytucji tzw. doradców prawnych – tzw. ubezpieczenie prawne / przymus adwokacki/ – zniesienie użytkowania wieczystego Dla Służb Mundurowych: – nowoczesne wyposażenie to skuteczność działania – szybkie i skuteczne procedury dotyczące każdej sytuacji interwencyjnej – szybkie dokończenie drugiego etapu modernizacji w służbach mundurowych – ?godziwe zarobki? Dla Lekarzy: – lekarz i pacjent powinni mieć pewność co do jakości i skuteczności opieki medycznej – godziwe zarobki lekarzy i przejrzysty system świadczenie usług medycznych – gabinet czy szpital- prosty, skuteczny i dostępny wybór Dla Komorników: – nowelizacja KC i KPC w zakresie konieczności określenie w pismach procesowych kierowanych do sądów nr PESEL oraz NIP i REGON – tzw. zabezpieczenie na fakturach- na poziomie komorniczym- bez udziału organów wymiaru sprawiedliwości ( na wzór uregulowań francusko-holenderskich) – nowy jednolity tekst ustawy o komornikach Dla Sądów: – przyzwoity poziom wynagrodzeń sędziów – eliminacja dualizmu w zarządzaniu sądami ( prezes i dyrektor finansowy) – zwiększenie kompetencji prezesów sądów poszczególnych instancji – tzw. oceny sędziowskie oraz racjonalna polityka kadrowa względem sędziów (wyrównanie poziomów obciążeń) – urealnienie tzw. delegacji sądowych – dostosowanie struktury sądownictwa do specyfiki danego okręgu (tzw. sady funkcjonalne) – usprawnienie obowiązujących procedur karnych ( art. 335,337 KPK) – usprawnienie postępowania dowodowego np. tzw. zaliczanie w poczet dowodów Dla Radców Prawnych: – eliminacja ?instytucji? doradców prawnych – szeroko pojęta edukacja prawna dla nauczycieli na wszelkich poziomach szkół. Dla Prokuratury: umieszczenie w Konstytucji zapisu o niezależności Prokuratury Ustawowa gwarancja godziwych zarobków.
X X X
Andrzej Jóźwiak ma 57 lat. Jest rodowitym poznaniakiem i z tym miastem jest związany od zawsze. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Poznaniu czyli ?Marcinku?. W latach 1973 r. – 1977 r. studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kończąc studia z tytułem magistra prawa. Od 1 października 1977 r. do 1 stycznia 1979 r. ? odbywał aplikację prokuratorską. W styczniu 2011 r. rozpoczął okres dydaktyki w swoim życiu. Do maja 2011 r. był wykładowcą Wyższej Szkoły umiejętności Społecznych w Poznaniu, gdzie prowadził wykład monograficzny. Od października 2010 r. jest doradcą Naczelnego Rzecznika Ochrony Praw Lekarzy. Doradza także w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. W styczniu 2009 r. został stałym doradcą Kancelarii Sejmu RP. Z jego wiedzy prawniczej korzystali posłowie badający sprawę nacisków na organa władzy za rządów PiS. Przez wiele lat kierował różnymi prokuraturami, był naczelnikiem wydziałów: śledczego i wydziału zwalczania przestępczości zorganizowanej doprowadzając do likwidacji najniebezpieczniejszych gangów w stolicy Wielkopolski i likwidując układy polityczno ? przestępcze w Poznaniu. Potrafi w sposób komunikatywny posługiwać się w mowie i piśmie językiem angielskim i niemieckim. Interesuje się: polityką, historią, literaturą, sportem ? w tym przede wszystkim żeglarstwem, którego jest pasjonatem. Od 1991 roku do chwili obecnej jest komandorem Klubu Żeglarskiego MEWA oraz animatorem imprez sportowych w Poznaniu, w tym żeglarskich regat, które zawsze gromadzą tłumy poznaniaków nad brzegami Jeziora Kierskiego.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …