Strona główna / Aktualności / Prawnik startuje do Senatu

Prawnik startuje do Senatu

Spośród trzech kandydatów z Poznania, którzy chcą przekonać elektorat, aby oddali nań głos jest tylko jeden prawnik ? Andrzej Jóźwiak. Od lat lansuję tezę, że parlamentarzyści powinni rekrutować się w znacznej większości z grona prawników. Ustawy byłyby jaśniejsze i klarowniejsze, nie byłyby sprzeczne ze sobą, a to podstawa dobrego prawa. Nauczeni swady przemawiania podczas sesji sądowych urozmaiciliby z całą pewnością i debaty parlamentarne. Dlaczego Andrzej Jóźwiak kandyduje do Senatu.
W rozmowie z ?poprawnym? powiedział, iż uważa że zdobył wystarczająca wiedzę oraz doświadczenie w zakresie interpretacji prawa, w szczególności aby wiedzieć gdzie są jego słabe punkty i co powinno się w nim zmienić. Wieloletnia praktyka w zawodzie prawniczym pozwoliła mu poznać jego rzeczywiste słabości oraz zakres w jakim należałoby je usunąć tak by lepiej służyło społeczeństwu (prawo równe – zrozumiałe ? stabilne).

Zwieńczeniem wieloletniej kariery prawniczej winna być, zdaniem A, Jóźwiaka, możliwość przekazanie wiedzy innym członkom społeczeństwa przez tworzenie mądrego i skutecznego prawa. Andrzej Jóźwiak ma odważne propozycje także dla innych prawników i zawodów zaufania społecznego.
Oto jego propozycje. Dla Adwokatury: – stworzenie statusu tzw. aplikanta egzaminowanego (dopuszczenie do uczestnictwa do części sądowej procesu) – podwyższona ilość ?podejść? do egzaminu końcowego na aplikacji – zlikwidowanie instytucji tzw. doradców prawnych – tzw. ubezpieczenie prawne / przymus adwokacki/ – zniesienie użytkowania wieczystego Dla Służb Mundurowych: – nowoczesne wyposażenie to skuteczność działania – szybkie i skuteczne procedury dotyczące każdej sytuacji interwencyjnej – szybkie dokończenie drugiego etapu modernizacji w służbach mundurowych – ?godziwe zarobki? Dla Lekarzy: – lekarz i pacjent powinni mieć pewność co do jakości i skuteczności opieki medycznej – godziwe zarobki lekarzy i przejrzysty system świadczenie usług medycznych – gabinet czy szpital- prosty, skuteczny i dostępny wybór Dla Komorników: – nowelizacja KC i KPC w zakresie konieczności określenie w pismach procesowych kierowanych do sądów nr PESEL oraz NIP i REGON – tzw. zabezpieczenie na fakturach- na poziomie komorniczym- bez udziału organów wymiaru sprawiedliwości ( na wzór uregulowań francusko-holenderskich) – nowy jednolity tekst ustawy o komornikach Dla Sądów: – przyzwoity poziom wynagrodzeń sędziów – eliminacja dualizmu w zarządzaniu sądami ( prezes i dyrektor finansowy) – zwiększenie kompetencji prezesów sądów poszczególnych instancji – tzw. oceny sędziowskie oraz racjonalna polityka kadrowa względem sędziów (wyrównanie poziomów obciążeń) – urealnienie tzw. delegacji sądowych – dostosowanie struktury sądownictwa do specyfiki danego okręgu (tzw. sady funkcjonalne) – usprawnienie obowiązujących procedur karnych ( art. 335,337 KPK) – usprawnienie postępowania dowodowego np. tzw. zaliczanie w poczet dowodów Dla Radców Prawnych: – eliminacja ?instytucji? doradców prawnych – szeroko pojęta edukacja prawna dla nauczycieli na wszelkich poziomach szkół. Dla Prokuratury: umieszczenie w Konstytucji zapisu o niezależności Prokuratury Ustawowa gwarancja godziwych zarobków.
X X X
Andrzej Jóźwiak ma 57 lat. Jest rodowitym poznaniakiem i z tym miastem jest związany od zawsze. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Poznaniu czyli ?Marcinku?. W latach 1973 r. – 1977 r. studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kończąc studia z tytułem magistra prawa. Od 1 października 1977 r. do 1 stycznia 1979 r. ? odbywał aplikację prokuratorską. W styczniu 2011 r. rozpoczął okres dydaktyki w swoim życiu. Do maja 2011 r. był wykładowcą Wyższej Szkoły umiejętności Społecznych w Poznaniu, gdzie prowadził wykład monograficzny. Od października 2010 r. jest doradcą Naczelnego Rzecznika Ochrony Praw Lekarzy. Doradza także w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. W styczniu 2009 r. został stałym doradcą Kancelarii Sejmu RP. Z jego wiedzy prawniczej korzystali posłowie badający sprawę nacisków na organa władzy za rządów PiS. Przez wiele lat kierował różnymi prokuraturami, był naczelnikiem wydziałów: śledczego i wydziału zwalczania przestępczości zorganizowanej doprowadzając do likwidacji najniebezpieczniejszych gangów w stolicy Wielkopolski i likwidując układy polityczno ? przestępcze w Poznaniu. Potrafi w sposób komunikatywny posługiwać się w mowie i piśmie językiem angielskim i niemieckim. Interesuje się: polityką, historią, literaturą, sportem ? w tym przede wszystkim żeglarstwem, którego jest pasjonatem. Od 1991 roku do chwili obecnej jest komandorem Klubu Żeglarskiego MEWA oraz animatorem imprez sportowych w Poznaniu, w tym żeglarskich regat, które zawsze gromadzą tłumy poznaniaków nad brzegami Jeziora Kierskiego.

Sprawdź także

„Żołnierze” WP w Strasburgu

ETPC zakomunikował polskiemu rządowi skargi w sprawie brutalnego zatrzymania fotoreporterów na granicy   Europejski Trybunał Praw Człowieka …