Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prawo jazdy nie dla cudzoziemców

Prawo jazdy nie dla cudzoziemców

HFPC zwróciła się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z apelem o zmianę przepisów regulujących zasady przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy, tak aby umożliwić osobom nieznającym języka polskiego korzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego w trakcie zdawania części teoretycznej egzaminu. HFPC zajmowała się
problemem dostępności tłumaczenia podczas egzaminu na prawo jazdy już wcześniej. Klientem HFPC był obywatel Tunezji przebywający w Polsce legalnie, który po przekroczeniu dopuszczalnego limitu punktów karnych został skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Wiązała się z tym konieczność zdania egzaminu państwowego. Niestety, mężczyzna nie posługiwał się językiem polskim na tyle biegle, by samodzielnie zrozumieć pytania testowe. Ponadto nie miał możliwości zdania egzaminu w swoim języku ojczystym, ani też zdania go w Tunezji. Nie stawił się więc na egzaminie i utracił swoje prawo jazdy. W swoim wystąpieniu HFPC wskazała, że obecne regulacje mają charakter dyskryminacyjny, gdyż uniemożliwiają cudzoziemcom nieznającym języka polskiego zdanie egzaminu na prawo jazdy.
Wprawdzie w niektórych ośrodkach istnieje możliwość zdania go w języku innym niż polski, jednak zazwyczaj wyłącznie w językach najbardziej popularnych (angielski, niemiecki). Zdaniem HFPC aktualne rozwiązania nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia, tym bardziej że do 2013 r. taka możliwość istniała. ?Obecnie tłumacz może przebywać w sali egzaminacyjnej tylko do momentu rozpoczęcia testu, co oznacza, że podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych zdający nie może korzystać z jego pomocy? ? wskazuje Marcin Szwed, prawnik HFPC. Obawa, że tłumacze mogliby podpowiadać zdającym jest ? zdaniem HFPC ? nieuzasadniona. ?Tłumacz przysięgły jest zawodem regulowanym ustawowo i jest zobowiązany do wykonywania swoich zadań bezstronnie i legalnie. Nierzetelne wykonywanie obowiązków może być podstawą do pociągnięcia go do odpowiedzialności zawodowej? ? podkreśla Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …