Strona główna / Listy / Prawo mediów elektronicznych

Prawo mediów elektronicznych

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż w dniach 6 i 7 kwietnia 2016 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja
naukowa: ?FORUM PRAWA MEDIóW ELEKTRONICZNYCH EUROPA CYFROWA?, organizowana przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, a także przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej. Oto link do agendy konferencji: http://fpme.uni.opole.pl/#program

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …

Strona główna / Listy / Prawo mediów elektronicznych

Prawo mediów elektronicznych

III edycja Forum Prawa Nowych Technologii: Prawo Prasowe a Prawo Mediów Elektronicznych. Aktualne interpretacje, orzecznictwo, praktyka – podejmuje problematykę niezwykle istotną i aktualną. W programie Forum przewidziane są wystąpienia na tematy, które są przedmiotem licznych kontrowersji w literaturze prawniczej i orzecznictwie, jak również w praktyce dziennikarskiej. Konferencja odbędzie się 30 sierpnia 2012 r. w Warszawie. Wiele wątpliwości i sprzeciwów ze strony przedstawicieli prasy wzbudza obowiązek przestrzegania praw autorskich, zwłaszcza autorskiego prawa osobistego do nienaruszalności treści i formy utworu i jego rzetelnego wykorzystania w praktyce funkcjonowania mediów elektronicznych. Zagadnienia sprostowań i odpowiedzi oraz zabezpieczenia roszczeń w sprawach o ochronę dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym polegające na zakazie publikacji były przedmiotem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i w następstwie tych rozstrzygnięć unormowania prawne zostały uchylone bądź zmienione.
W Sejmie toczy się aktualnie postępowanie legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy Prawo prasowe w zakresie sprostowań. Kontrowersje i dyskusje wzbudza również kwestia obowiązku rejestracji prasy – w szczególności w kontekście obowiązku rejestrowania prasy elektronicznej. Rozważenia wymaga również zagadnienie autoryzacji w praktyce mediów elektronicznych i nowych mediów – nie stanowiące wszakże obowiązku dziennikarskiego.
Powyższe zagadnienia będą przedmiotem wystąpień i dyskusji podczas III edycji Forum Prawa Nowych Technologii. Forum przeznaczone jest dla prawników i praktyków w zakresie działalności prasy i mediów elektronicznych oraz wszystkich osób, które zainteresowane są poruszaną problematyką.
10 procentowy RABATOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY można pobrać na – http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2012/pp/formularz_pr10.php. Rabat udzielony jest odbiorcom patronów medialnych wyłącznie na podstawie wypełnionego powyższego formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualny program znajduje się na stronie www.cpi-sk.pl/patronat/pp/ a w nim m.in.: – Prawa autorskie a media elektroniczne. Integralność utworu a praktyka mediów elektronicznych Jarosław Lipszyc (Prezes Fundacji Nowoczesna Polska) – Prawo prasowe a media elektroniczne. Obowiązujące wymogi rejestracji tytułów prasowych a media elektroniczne. Status dziennikarza w sieci – czy bloger może być uznany za dziennikarza. Zasady odpowiedzialności za treści publikacji elektronicznych prof. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński) – Autoryzacja w praktyce mediów elektronicznych i nowych mediów. Odpowiedzialność prawna z tytułu publikowania materiałów prasowych dr hab. Jędrzej Skrzypczak (Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, radca prawny) – Przepisy o sprostowaniach i odpowiedziach – kierunki proponowanych zmian dr Michał Zaremba (Zakład Prawa Prasowego Uniwersytetu Warszawskiego ) – Zasady prawne krytyki prasowej w mediach elektronicznych prof. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński) – Ochrona prywatności i wizerunku osób wykonujących działalność publiczną dr Zofia Zawadzka (adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat).
Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. ; Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …