Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Prawo Przestrzeni Kosmicznej

Prawo Przestrzeni Kosmicznej

26 listopada 2015 r. w Warszawie, w hotelu Polonia Palace, odbędzie się Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej 2015(Allerhand Space Law and Policy Summit 2015). Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda. Kongres jest objęty patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia?. Ideą Kongresu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z polityką kosmiczną, w kontekście traktatów międzynarodowych, uregulowań europejskich i tworzących się regulacji polskich. W trakcie wystąpień zaproszeni Eksperci odpowiedzą na pytania o rolę polskich instytucji w kształtowaniu polityki kosmicznej; ważną częścią kongresu będzie też dyskusja na temat komercyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej i rozwoju przedsiębiorczości w odniesieniu do sektora kosmicznego. Wraz z zaproszonymi Uczestnikami i Ekspertami podjęte zostanątrzy generalne tematy: – międzynarodowe i europejskie regulacje prawne – rozwój regulacji w zakresie prawa i przemysłu kosmicznego w Polsce – możliwości rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze kosmicznym. Udział w dyskusji potwierdzili m.in.: Nicolas Peter (European Commission), Prof. Sa?id Masteshar (Director of London Institute of Space Policy and Law), Prof. Dr Kai-Uwe Schrogl (European Space Agency Head of Policy), Magali Vaissiere (European Space Agency Director of Telecommunications and Integrated Applications), Prof. Dr. Ram S. Jakhu (Institute of Air and Space Law, McGill University Canada), Akiko Hama (Global Aerospace), Otylia Trzaskalska ? Stroińska (Ministerstwo Gospodarki), prof. Marek Banaszkiewicz (POLSA), Romuald Zadrożny (CTT WAT), Piotr Świerczyński (PARP), dr hab. Małgorzata Polkowska (ICAO). Do udziału w dyskusji zaproszeni zosali również przedstawicielie Ministerstwa Obrony Narodowej, uczelni oraz przedsiębiorstw sektora kosmicznego. Więcej na: www.cosmo.allerhand.pl

Sprawdź także

Ferie z RPO!

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. Stanowi podstawę działania państwa i integruje społeczeństwo wokół wspólnego systemu …