Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prezes PiS atakuje SN

Prezes PiS atakuje SN

W związku z wypowiedzią prezesa Jarosława Kaczyńskiego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącą stanowiska Sądu Najwyższego co do zmiany art. 156 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., P 46/13, uprzejmie informuję, że ustawowym obowiązkiem Sądu Najwyższegojest wyrażanie opinii w odniesieniu do zmian w treści ustaw, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy. Opinii tego rodzaju wydawanych jest kilkadziesiąt rocznie, dotyczą one skomplikowanych i z reguły spornych kwestii prawnych. Uwagi w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego odwołują się między innymi do takich wartości jak pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce oraz interesy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (pełna treść uwag na stronie Senatu RP).
Sugestia, że stanowisko SN w tej sprawie pozostaje ?w oczywistym związku? ze zjawiskiem przejmowania nieruchomości w ramach reprywatyzacji jest całkowicie nieuprawniona, a wskazywana jest jako, między innymi, podstawa do dokonania daleko idących zmian w sądownictwie, w tym w Sądzie Najwyższym. Należy podkreślić, że ani opinia Sądu Najwyższego, ani wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie odnoszą się bezpośrednio do opisywanych ostatnio szeroko patologicznych zjawisk związanych z reprywatyzacją.
Zarówno wyrok TK P 46/13 jak i stanowisko Sądu Najwyższego co do projektowanych zmian KPA miały przyczynić się do powstrzymania nieprawidłowości w procesach reprywatyzacyjnych. Dodatkowo pragnę przypomnieć opinii publicznej, iż staraniem pierwszego prezesa SN w lutym 2016 r. odbyła się w Sądzie Najwyższym konferencja naukowa dotycząca reprywatyzacji w orzecznictwie sądów. Niestety udział zaproszonych przedstawicieli Parlamentu i Rządu był znikomy, mimo iż prelegentami byli znakomici przedstawiciele judykatury i nauki.
Sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sadu Najwyższego

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …