Strona główna / Aktualności / Prezesi apelacyjni o usp

Prezesi apelacyjni o usp

K. Kwiatkowski spotkał się z prezesami sądów apelacyjnych w sprawie zmian w usp. Przygotowana w resorcie sprawiedliwości nowelizacja ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, nad którą aktualnie trwają prace w Sejmie, wprowadza szereg zmian dotyczących m.in. wzmocnienia pozycji prezesa sądu apelacyjnego.
– W projekcie dokonujemy zmiany zasad powoływania prezesów i wiceprezesów sądów. Po pierwsze – przewidujemy, że prezesa i wiceprezesa sądu apelacyjnego i okręgowego powołuje nadal minister sprawiedliwości, zaś prezesa i wiceprezesa sądu rejonowego ? prezes przełożonego sądu apelacyjnego ? przypomniał Krzysztof Kwiatkowski. ? To istotnie wzmacnia pozycję prezesa sądu apelacyjnego, odpowiedzialnego za działalność sądów na obszarze powierzonej apelacji. Po drugie: kandydatów na prezesa sądu (w sądach wszystkich szczebli) wyłaniać będą zebrania sędziów danego sądu, co wzmacnia rolę organów samorządu sędziowskiego (zebrań sędziów danego sądu), które zyskują w ten sposób istotny wpływ na wybór prezesa sądu ? dodał minister sprawiedliwości.
W trakcie narady omówiono przebieg prac parlamentarnych nad projektem oraz pojawiające się poprawki. Dyskutowano także nad organizacją i przebiegiem aplikacji ogólnej. Przypomnijmy, ogłoszony już został limit aplikantów, którzy jesienią tego roku rozpoczną tę aplikację. W tym roku limit jest mniejszy ? zamiast 300, naukę rozpocznie 200 najlepszych kandydatów.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …