Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Prezydencie, poczekaj

Prezydencie, poczekaj

„Zwracamy się do Pana Prezydenta o wstrzymanie się z decyzjami w sprawie powołania nowych sędziów Sądu Najwyższego

do zakończenia wszystkich postępowań odwoławczych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Krajową Radę Sądownictwa. Pozwoli to na uniknięcie chaosu prawnego oraz zachowanie wiarygodności Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej.”

    20 września 2018 roku powołał Pan sędziów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia funkcji w Izbie Dyscyplinarnej. Z doniesień medialnych wynika, że kolejne powołania do Izby Karnej, Cywilnej, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nastąpią w najbliższych dniach.

Pragniemy poinformować Pana Prezydenta, że korzystając z uprawnień do kontroli sądowej uchwał KRS, siedmiu kandydatów wniosło odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wstrzymał wykonanie uchwały KRS o powołaniu sędziego Wojciecha Sycha do Izby Karnej.

    Powołanie kandydatów proponowanych przez KRS, przed wydaniem rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny, spotęguje chaos, a przede wszystkim podważy legitymację powołanych sędziów Sądu Najwyższego. Każdy obywatel będzie miał podstawy do kwestionowania orzeczeń wydanych przez ukształtowany w taki sposób Sąd Najwyższy. Narazi to Państwo Polskie na gigantyczne ryzyko utraty reputacji oraz na konsekwencje finansowe.

     Zwracamy się do Pana Prezydenta o wstrzymanie się z decyzjami w sprawie powołania nowych sędziów Sądu Najwyższego do zakończenia wszystkich postępowań odwoławczych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Krajową Radę Sądownictwa. Pozwoli to na uniknięcie chaosu prawnego oraz zachowanie wiarygodności Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

dr hab. Prof. UŚ SSO Krystian Markiewicz

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …