Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prezydent w Trybunale

Prezydent w Trybunale

Prezydent Bronisław Komorowski podczas zgromadzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego powiedział że Trybunał Konstytucyjny jest opoką rządów prawa w Rzeczypospolitej.

Działania obniżające jego autorytet godzą w praworządność oświadczył. Prezydent nazwał Trybunał jedną z najważniejszych instytucji demokratycznego państwa prawnego i powiedział, że nie można podważać jego autorytetu.
Podważanie autorytetu Trybunału, formułowanie teorii, w myśl której orzeczenia Trybunału miałyby być elementem polityki innej niż polityka czystej praworządności, wikłanie Trybunału w spory polityczne to praktyka, która nie przyczynia się do budowania państwa prawa – podkreślił B. Komorowski. W ocenie prezydenta krytyka Trybunału jest dopuszczalna, a czasami nawet konieczna, ale musi być prowadzona tak, aby nie obniżała autorytetu i zaufania do fundamentu państwa prawnego. Prezydent zaznaczył, że powołanie Trybunału Konstytucyjnego było dziedzictwem sierpnia 1980 roku.
– Wprowadzenie zasady, że władza komunistyczna musi się liczyć z ustanowionym przez siebie prawem, było krokiem uderzającym w istotę dyktatury – stwierdził. Podkreślił rolę Trybunału w egzekwowaniu zasady państwa prawnego – że ustawodawca nie ma całkowitej swobody w stanowieniu prawa, lecz musi przestrzegać norm i wartości konstytucji. ? Rolę Trybunału chciałbym widzieć jako przyczynianie się do umocnienia rządów prawa, ładu prawnego Rzeczypospolitej ? powiedział.
Do wyroków Trybunału o wyjątkowo dużym znaczeniu prezydent zaliczył ubiegłoroczne orzeczenie w sprawie udziału polskiej delegacji w posiedzeniach Rady Europy, które – jak powiedział – z jednej strony umożliwiło udział prezydenta w tych w posiedzeniach, z drugiej wskazało na konieczność współpracy najwyższych organów władzy i pozwoliło wyjść Polsce z klinczu, który wiązał się z osłabieniem jej międzynarodowej pozycji. Za bardzo ważne orzeczenie uznał też zajęcie stanowiska w kwestii niezależności NBP. W ocenie prezydenta należałoby rozważyć, czy Trybunał w swych wyrokach nie powinien wskazywać jaki organ i w jaki sposób powinien realizować orzeczenie Trybunału. – Często niejasność kto lepiej wykona wyrok Trybunału przewleka decyzję i odsuwa w czasie realizację wyroku – uznał prezydent.
Prezes TK Bohdan Zdziennicki inaugurując posiedzenie powiedział, że w roku 2009 po raz pierwszy wpłynęło do Trybunału mniej spraw niż rok wcześniej; było ich 501, czyli o 16 proc. mniej niż w roku 2008 (598). Prezes poinformował, że w roku ubiegłym Trybunał wydał 157 orzeczeń; 78 wyroków i tyle samo postanowień. Jedno orzeczenie dotyczyło sporu kompetencyjnego między prezydentem a premierem ws. reprezentowania Polski na szczycie Rady Europejskiej. Wśród najważniejszych orzeczeń prezes TK wymienił m.in. orzeczenie dot. ustawy o CBA i opłat abonamentowych.
W zgromadzeniu ogólnym oprócz sędziów TK udział wzięli także: I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, RPO Teresa Lipowicz oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odbywa się zazwyczaj w kwietniu, w tym roku zaplanowane na 14 kwietnia Zgromadzenie zostało odwołane ze względu na żałobę narodową.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …