Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Prezydent wycofał dwa wnioski z TK

Prezydent wycofał dwa wnioski z TK

Prezydent B. Komorowski wycofał z TK dwa wnioski swojego poprzednika L. Kaczyńskiego.

Pierwszy z wycofanych wniosków dotyczył zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP wprowadzającej modyfikacje dotyczące godzin głosowania w lokalach wyborczych (dotychczasowy zapis o głosowaniu między 6.00 a 20.00 zastępuje zapis o głosowaniu między godziną 8.00 a 22.00). Ustawa określa również zasadę postępowania w lokalach wyborczych, zgodnie z którą zagłosować będą mogli wszyscy wyborcy, którzy o godzinie 22.00 znajdą się w lokalu wyborczym i do tego momentu nie oddadzą głosu. Zarzuty dotyczyły jedynie trybu uchwalenia ustawy, czyli dopuszczalności zmiany ordynacji na kilka miesięcy przed planowanymi wyborami prezydenckimi. W obecnej sytuacji te argumenty są już nieaktualne.
Drugi z wniosków dotyczył zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izby Kontroli obejmującej NIK audytem zewnętrznym przeprowadzanym na zlecenie Marszałka Sejmu. Zarówno w ocenie Sejmu, jak i Prokuratora Generalnego, których opinii zasięgnął Trybunał Konstytucyjny, przepis ten nie narusza Konstytucji RP ani niezależności NIK. Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli została przygotowana w związku z koniecznością dostosowania niektórych jej rozwiązań do przepisów Konstytucji oraz w związku z potrzebą uproszczenia i skrócenia czasu trwania postępowania kontrolnego. Wejście ustawy w życie uczyni postępowanie kontrolne bardziej przejrzystym.
Prezydent skorzystał z prawa wycofania wniosków z Trybunału w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioski te znajdują się na etapie poprzedzającym wyznaczenie daty rozprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …