Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prezydium KRS w Pałacu Prezydenckim

Prezydium KRS w Pałacu Prezydenckim

Przewodniczący KRS sędzia Dariusz Zawistowski przedstawił kluczowe tematy, które stały za prośbą KRS o spotkanie z Prezydentem: niepowołanie przez Andrzeja Dudę sędziów oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedstawiciele KRS podkreślili, że nie podważają prerogatywy Prezydenta do niepowołania sędziów, za zasadne
uznają jednak zwracanie się Prezydenta do KRS z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Prezydent zaznaczył, że w jego ocenie, nie ma silnego państwa bez sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, cieszącego się zaufaniem społecznym. Zwrócił uwagę, że spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność związana z powoływaniem sędziów, i każdą decyzję podejmuje po wnikliwym rozważeniu kandydatury, tak, aby do stanu sędziowskiego trafiały osoby godne pełnienia tej funkcji, a konkretne nominacje sędziowskie nie wzbudzały wątpliwości społecznych. Rozważając problematykę powoływania sędziów, Andrzej Duda podkreślił konieczność zwiększenia jawności procedury powoływania sędziów.
Odnosząc się do projektowanej zmiany ustawy o KRS, Prezydent wyraził wątpliwości dotyczące zaproponowanego rozwiązania polegającego na przedstawianiu Prezydentowi przez KRS dwóch kandydatów na każde wolne stanowisko sędziowskie. Prezydent złożył deklarację współdziałania, także na polu legislacyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz polepszenia procedury wyboru sędziów, na czym ? zgodnie ze wspólną deklaracją ? wszystkim uczestnikom spotkania niezwykle zależy.

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …