Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Problem bezdomnych zwierząt

Problem bezdomnych zwierząt

W Krakowie odbyła się kolejna konferencja NIK poświęcona problemowi bezdomnych zwierząt. W organizację spotkania dla lokalnych samorządowców, policjantów i innych służb zaangażował się Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, a przedsięwzięcie objęło patronatem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych iAdministracji. NIK konsekwentnie informuje o ustaleniach swoich kontroli, z których wynika, że inwestycja w rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt nie tylko poprawi ich dobrostan, ale przełoży się także na ograniczenie wydatków ponoszonych obecnie przez samorządy. Konferencja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie była kolejnym z zaplanowanych 16 spotkań, które Najwyższa Izba Kontroli wraz z poszczególnymi urzędami wojewódzkimi organizuje w całej Polsce. Do tej pory podobne konferencje odbyły się w Kielcach, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Gdańsku. Podstawowym celem organizatorów jest wskazywanie samorządom i zainteresowanym instytucjom dobrych praktyk w zakresie ochrony zwierząt i walki z ich bezdomnością. Rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli zaprezentował prezes Krzysztof Kwiatkowski. Szef Izby powołał się na doświadczenia państw Europy Zachodniej, z których wynika, że nie można rozwiązać problemu bezpańskich zwierząt, ograniczając się jedynie do ich wyłapywania i umieszczaniach w schroniskach. Tymczasem właśnie do tego sprowadza się obecnie działalność większości polskich samorządów.
Według NIK konieczne są kompleksowe i wielokierunkowe działania, w szczególności profilaktyczne, dotyczące: znakowania i rejestrowania wszystkich zwierząt domowych upowszechniania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt, zarówno wszystkich przebywających w schroniskach, jak i posiadających właścicieli działań edukacyjno-popularyzatorskich na rzecz kształtowania właściwego stosunku do ochrony zwierząt.
Dzięki temu ograniczone zostanie nie tylko cierpienie zwierząt, ale znacząco zmniejszą się także wydatki przeznaczane obecnie na opiekę nad bezpańskimi psami i kotami. Co więcej uzyskane oszczędności pozwolą samorządom realizować inne ważne zadania. Skuteczność tego kierunku potwierdzają doświadczenia krajów Europy Zachodniej, w których bezdomnych zwierząt praktycznie już nie ma. Także polskie powiaty, które zdecydowały się obrać tę drogę, potwierdzają jej efektywność.Więcej na stronie NIK.

Sprawdź także

Tak się mści Z. Ziobro

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, powziąwszy wiadomość o delegowaniu prokuratorów z Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex …