Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Problem bezdomnych zwierząt

Problem bezdomnych zwierząt

W Krakowie odbyła się kolejna konferencja NIK poświęcona problemowi bezdomnych zwierząt. W organizację spotkania dla lokalnych samorządowców, policjantów i innych służb zaangażował się Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, a przedsięwzięcie objęło patronatem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych iAdministracji. NIK konsekwentnie informuje o ustaleniach swoich kontroli, z których wynika, że inwestycja w rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt nie tylko poprawi ich dobrostan, ale przełoży się także na ograniczenie wydatków ponoszonych obecnie przez samorządy. Konferencja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie była kolejnym z zaplanowanych 16 spotkań, które Najwyższa Izba Kontroli wraz z poszczególnymi urzędami wojewódzkimi organizuje w całej Polsce. Do tej pory podobne konferencje odbyły się w Kielcach, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Gdańsku. Podstawowym celem organizatorów jest wskazywanie samorządom i zainteresowanym instytucjom dobrych praktyk w zakresie ochrony zwierząt i walki z ich bezdomnością. Rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli zaprezentował prezes Krzysztof Kwiatkowski. Szef Izby powołał się na doświadczenia państw Europy Zachodniej, z których wynika, że nie można rozwiązać problemu bezpańskich zwierząt, ograniczając się jedynie do ich wyłapywania i umieszczaniach w schroniskach. Tymczasem właśnie do tego sprowadza się obecnie działalność większości polskich samorządów.
Według NIK konieczne są kompleksowe i wielokierunkowe działania, w szczególności profilaktyczne, dotyczące: znakowania i rejestrowania wszystkich zwierząt domowych upowszechniania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt, zarówno wszystkich przebywających w schroniskach, jak i posiadających właścicieli działań edukacyjno-popularyzatorskich na rzecz kształtowania właściwego stosunku do ochrony zwierząt.
Dzięki temu ograniczone zostanie nie tylko cierpienie zwierząt, ale znacząco zmniejszą się także wydatki przeznaczane obecnie na opiekę nad bezpańskimi psami i kotami. Co więcej uzyskane oszczędności pozwolą samorządom realizować inne ważne zadania. Skuteczność tego kierunku potwierdzają doświadczenia krajów Europy Zachodniej, w których bezdomnych zwierząt praktycznie już nie ma. Także polskie powiaty, które zdecydowały się obrać tę drogę, potwierdzają jej efektywność.Więcej na stronie NIK.

Sprawdź także

Pandemia a ciąża i porody

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z …