Strona główna / Aktualności / Problemy orzecznicze TK

Problemy orzecznicze TK

Podczas plenarnego posiedzenia Senatu RP Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński przedstawił „Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku”.Przedstawiając „Informację…” Prezes TK powiedział: Jak co roku przedstawię państwu informację o istotnych problemachwynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w roku poprzednim, którą Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjęło w kwietniu tego roku. Ze względu na to, że moje wystąpienie przypadło wyjątkowo dopiero jesienią, pozwolę sobie wspomnieć również o niektórych efektach pracy Trybunału w roku bieżącym oraz o realiach, w jakich przychodzi obecnie Trybunałowi funkcjonować.Pełen tekst wystapienia prof. A.Rzeplińskiego na stronie internetowej TK.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …