Finansowanie pomostowe

KE o izbie dyscyplinarnej SN


Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa unijnego, wysyłając pismo z formalnym zawiadomieniem. Sprawa dotyczy „nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów”. Co więcej, KE uruchamia również debatę na temat umacniania praworządności w UE.

Foto: PAP
Frans Timmermans
Uzasadniając decyzję, Komisja informuje, że nowy system dyscyplinarny nie gwarantuje niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która dokonuje przeglądu decyzji podjętych w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom.
„Ta Izba Dyscyplinarna składa się wyłącznie z nowych sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, której sędziowie członkowie są obecnie powoływani przez polski parlament (Sejm)” – argumentowała KE.
Komisja uważa też, że Polska nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który gwarantuje prawo sądów do wnioskowania o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Funkcjonowanie mechanizmu pytania prejudycjalnego – który stanowi trzon porządku prawnego Unii – wymaga, aby sądy krajowe mogły odwoływać się do Trybunału Sprawiedliwości UE w każdej sprawie, którą uznają za niezbędną, na każdym etapie postępowania – informuje KE.

Polski rząd będzie miał dwa miesiące na odpowiedź. Ta odpowiedź może dać polskiemu rządowi szanse, by wyjaśnić, co robi czy zmienić stanowisko. To jak w każdej procedurze o naruszenie prawa UE pierwszy krok, który pozwala krajowi odpowiedzieć na pytania – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

***

Oświadczenie Z. Ziobry

Izba Dyscyplinarna ma za zadanie stosować równą miarę wobec wszystkich obywateli, a nie inną miarę wobec tych, którzy uważają się za nadzwyczajną kastę i tych, którzy są zwykłymi obywatelami – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Skomentował w ten sposób decyzję Komisji Europejskiej, która wszczęła w środę wobec Polski kolejne postępowanie o naruszenie prawa unijnego. (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …