Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Proces nie zawsze jest lekarstwem

Proces nie zawsze jest lekarstwem

Podsumowanie działalności Rady II kadencji, omówienie najpilniejszych działań w celu szerszego stosowania mediacji w Polsce oraz zamierzenia Rady w zakresie programu promocji mediacji to główne tematy, jakie zostały poruszone w trakcie spotkania ministra sprawiedliwości z Prezydium Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (II kadencji) jest – zgodnie z zarządzeniem o jej powołaniu z 3 kwietnia 2009 r. zespołem doradczym Ministra Sprawiedliwości. Składa się z przedstawicieli nauki, doświadczonych praktyków, osób reprezentujących organizacje pozarządowe, instytucje naukowe oraz urzędy. Obecny skład Rady to 23 osoby. Do zadań Rady należy opracowanie zaleceń w zakresie zasad i funkcjonowania krajowego systemu ADR, w tym:
1. dostosowanie systemu ADR do wymogów prawa unijnego
2. opracowanie jednolitego modelu instytucji mediacji w polskim systemie prawa
3. upowszechnienie standardów postępowania mediacyjnego
4. propagowanie mechanizmów ADR
5. tworzenie warunków instytucjonalnych do rozwoju ADR
6. podejmowanie doraźnych przedsięwzięć.
– Cieszę się, że Rada aktywnie włączyła się w organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości kampanię promocji mediacji ? powiedział szef resortuw trakcie spotkania Krzysztof Kwiatkowski. Ważna część spotkania poświęcona była promocji mediacji gospodarczej. Rada zaproponowała, by promować mediację gospodarczą m.in. poprzez Deklarację o stosowaniu mediacji i innych ADR. Miałaby ona charakter publicznej deklaracji o stosowaniu mediacji w przypadku powstania sporu z udziałem przedsiębiorstwa. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwo w każdym sporze miałoby być zobowiązane stosować mediację.
– Deklaruję zaangażowanie w promocję mediacji gospodarczej ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Minister wyraził też swoje oczekiwania wobec Rady. Wśród zagadnień, którymi jego zdaniem Rada powinna się zająć, wymienił m.in.: opracowanie propozycji koniecznych zmian w zakresie mediacji cywilnej analogicznie do projektu przygotowanego przez Radę dotyczącego mediacji karnej, opracowanie szczegółowych zaleceń dotyczących wymogów w zakresie kwalifikacji, szkoleń oraz certyfikacji mediatorów we wszystkich postępowaniach, analizę konieczności opracowania ustawy o mediacji, bądź szerzej o wszystkich formach ADR (obecnie brak regulacji w zakresie mediacji pozasądowej, potrzeba przesądzenia czy istnieje konieczność takiej kompleksowej regulacji).
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …