Strona główna / Aktualności / Proces przez internet

Proces przez internet

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to szybkie dochodzenie należności na drodze sądowej przez przedsiębiorców i obywateli. Od 1 stycznia 2010 r. każdy z obywateli może, korzystając ze strony www.e-sad.gov.pl wnieść pozew i dochodzić roszczeń pieniężnych bez względu na ich wysokość. Wprowadzenie e? sądu gwarantuje:
4-krotnie niższe opłaty sądowe, prostą obsługę oraz dostęp do spraw z dowolnego miejsca na świecie. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wglądu do akt elektronicznych 24h na dobę, przez 365 dni w roku. Dzięki funkcjonowaniu e-sądu załatwiono szybko i sprawnie prawie 11 mln spraw oraz wydano ponad 9,5 mln nakazów. W e-sądzie powód wnosi pozew drogą elektroniczną.
Pozwany ma możliwość wyboru, może wnieść pismo w formie elektronicznej lub tradycyjnej, czyli papierowej. Nakaz zapłaty, jak i klauzula wykonalności wydane przez e-sąd mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym sądu na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl Jednak wydany nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu pocztą w postaci wydruku weryfikacyjnego, który zawiera unikalny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy. Kod umożliwia pozwanemu wgląd do akt sprawy.
Więcej o elektronicznym postępowaniu upominawczym http://www.ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/ i https://www.e-sad.gov.pl/Default.aspx.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …