Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Proces za kłamstwa w śledztwie

Proces za kłamstwa w śledztwie

Specywdział Prokuratury Apelacyjnej oskarżył Kingę S. i 9 innych kobiet o skladanie fałszywcyh zeznań.

Ustalono, że w toku prowadzonego w Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, wspomniane kobiety złożyły fałszywe zeznania mające służyć za dowód w tym postępowaniu przygotowawczym. Przypomnieć należy, że postępowanie prowadzone było przeciwko 13 osobom, którym zarzucono m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która czerpała korzyści majątkowe z prostytucji uprawianej przez młode kobiety w kraju i na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a zakończone zostało w dniu 2 czerwca 2010 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Podczas czynności procesowych prowadzonych z udziałem kobiet, które zajmowały się świadczeniem usług seksualnych, ustalono takie, które podczas przesłuchania złożyły fałszywe zeznania, zaprzeczając lub zeznając nieprawdę, co do okoliczności związanych z uprawianiem przez nie prostytucji i czerpaniem z tego korzyści majątkowych przez inne, ustalone osoby.
W związku z powyższym materiały dotyczące składania fałszywych zeznań przez świadków w wymienionym postępowaniu wyłączono do odrębnego postępowania,i w jego toku dziesięciu osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 233 § 1 k.k. Dziewięć kobiet przyznało się do popełnienia zarzuconych im przestępstw, a jako główny powód składania fałszywych zeznań wskazały strach przed osobami, które zajmowały się czerpaniem korzyści majątkowych z uprawianej przez nie prostytucji, a nadto niechęć ujawnienia tego procederu. Te oskarżone, które przyznały się do składania fałszywych zeznań, skorzystały z instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 335 § 1 k.p.k.), składając jednocześnie wnioski o ich skazanie przez sąd bez prowadzenia rozprawy.
Uzgodnione w tym trybie wymiary kar pozbawienia wolności oscylują w granicach dolnego zagrożenia (przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3), a nadto uwzględniają warunkowe zawieszenie ich wykonania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …