Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Profesor odpowiada magistrowi

Profesor odpowiada magistrowi

Prof. Małgorzata Gersdorf Pierwsza Prezes SN odpowiada na pismo mgr. Zbigniewa Ziobry ministra sprawiedliwości w sprawie posiedzenia KRS: o dpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa
celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. W odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, troska Pa na Ministra jest zupełnie nieuzasadniona. Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa, przed któr ą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedział a się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobował a Pana wnioski. Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie m a szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzoną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów (art. 31 ustawy). I wreszcie podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan dział ań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiska ch sędziowskich.

List mgr. Ziobro do prof. Gersdorf
Zbigniew Ziobro napisał list do Gersdorf. Chce „niezwłocznego” zwołania rady KRS Minister sprawiedliwości robi co może, by nie dopuścić do paraliżu prac Krajowej Rady Sądownictwa. Do byłej prezes Rady i jednocześnie I prezes Sądu Najwyższego wpłynął list od Zbigniewa Ziobry. Minister nalega, by wyznaczono termin pierwszego posiedzenia KRS.

„[…] Zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku” – czytamy w liście Zbigniewa Ziobry. Minister twierdzi, że termin na ocenę nowo powołanych asesorów upływa 25 marca. „Niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości: – zaznacza minister sprawiedliwości. Sejm wybrał w zeszłym tygodniu 15 sędziów – nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Chwilę później do dymisji podała się przewodnicząca KRS i jednocześnie I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Rada nie ma więc ani przewodniczącej, ani wiceprzewodniczących, którymi byli sędziowie urzędujący w KRS do wtorku. Nie ma więc komu zwołać posiedzenia. Chyba że będzie to I prezes Sądu Najwyższego. Ale nią również jest Małgorzata Gersdorf, która nie pali się do takiego kroku.. W kwietniu wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Wtedy najprawdopodobniej z SN odejdzie Małgorzata Gersdorf. Ale Zbigniew Ziobro najwyraźniej nie zamierza czekać.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …