Strona główna / Aktualności / Projekt Ustawy Reprywatyzacyjnej

Projekt Ustawy Reprywatyzacyjnej

Ministerstwo Sprawiedliwości na swoejj stronie prezentuje projekt Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej. Projekt trafi do szerokich konsultacji. Ministerstwo jest otwarte na wszelkie uwagi i opinie na ten temat. To pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętychprzez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa ustawa zakończy wszelkie patologiczne zjawiska, które przyjęły formę dzikiej reprywatyzacji. Ostatecznie utraci moc dekret Bieruta. Rozwiązania zaproponowane w projekcie Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej (o rekompensacie niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.) stanowią kompromis pomiędzy moralną powinnością wobec osób pokrzywdzonych a ekonomicznymi możliwościami państwa.
Projekt zakłada między innymi: zakaz zwrotów w naturze; zakaz zwrotów z wykorzystaniem instytucji kuratora; zakaz handlu roszczeniami; zakaz zwrotów na reaktywowane spółki; wprowadzenie możliwości wznowień spraw, gdy doszło do naruszenia prawa; wprowadza zasadę obligatoryjnego uwzględniania indemnizacji; uprawnionymi są tylko dawni właściciele, ich spadkobiercy w pierwszej linii oraz małżonkowie; uwzględnienie w rekompensatach możliwości finansowych państwa.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
* * *
PROTESTY ORGANIZACJI ŻYDOWSKICH
Przywódcy Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (World Jewish Restitution Organization) w oświadczeniu wydanym w piątek, wyrazili „głębokie rozczarowanie” projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Projekt ustawy, jak wskazują przewodniczący WJRO i były ambasador USA w Austrii Ronald Lauder oraz prezes wykonawczy tej organizacji Gideon Taylor, „wyklucza z procesu reprywatyzacji zdecydowaną większość obywateli polskich, którzy przeżyli Holokaust (org. Polish Holocaust survivors) i ich rodziny”. Dla tych osób „ich mienie jest często jedynym konkretnym powiązaniem z życiem, jakie wiedli przed destrukcją Holokaustu” – podkreślili w oświadczeniu Lauder i Taylor.
Największe zastrzeżenia przywódców WJRO w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej, który Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w piątek, budzi warunek, że prawo do rekompensaty będzie przysługiwać tylko tym osobom, które obecnie mają polskie obywatelstwo i znajdowały się na terytorium Polski w momencie przejęcia ich mienia przez władze komunistyczne. Krytykują też to, że projekt „dużej ustawy” przewiduje, iż prawo do dziedziczenia roszczeń będą miały tylko osoby z pierwszej linii pokrewieństwa i małżonkowie. WJRO pisze, że o odszkodowania nie będą mogły się ubiegać osoby uprawnione do odszkodowania w związku z zawarciem umowy międzynarodowej między polskim rządem a rządem obcego państwa, „nawet jeśli nie złożyły one wniosków”. „Większość tych, którzy przeżyli, nie kwalifikowała się do złożenia wniosków na podstawie tych umów, a nawet ci, którzy się kwalifikowali, często nie wiedzieli, że mogą to zrobić, gdy próbowali odbudować życie po Holokauście” – czytamy w komunikacie. Organizacja ma też zastrzeżenia co do krótkiego, zaledwie rocznego okresu na składanie wniosków o odszkodowania.
Stanowczy apel do polskiego rządu WJRO podkreśla, że Polska do tej pory „jako jedyne duże państwo w Europie nie przyjęła ustawy o zwrocie majątku zagrabionego przez nazistów i/bądź bezprawnie znacjonalizowanego po wojnie przez władze komunistyczne”. Lauder, jeden z spadkobierców imperium kosmetycznego Estee Lauder Companies, znany z finansowania wielu poczynań zmierzających do zachowania dziedzictwa żydowskiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w oświadczeniu „stanowczo zaapelował do polskiego rządu”, aby upewnił się, iż w momencie przedstawienia projektu ustawy w polskim Sejmie będzie on zawierał kryteria i zasady procesu ubiegania się o odszkodowania, które „byłyby uczciwe i sprawiedliwe dla tych, którzy tak dużo wycierpieli i stracili”
Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski
Źródło: portal Interia.pl

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …