Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokurator musi być pełnosprawny

Prokurator musi być pełnosprawny

Pewne rodzaje niepełnosprawności mogą wykluczać powołanie na stanowisko prokuratora.

Każda sytuacja wymaga jednak wnikliwej oceny. Takie jest stanowisko Prokuratury Generalnej w sprawie dostępu do zawodu prokuratora.
Stanowisko to jest odpowiedzią na pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Rada Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnym stwierdziła, że pewne rodzaje niepełnosprawności mogą wykluczać powołanie na stanowisko prokuratora. Każda sytuacja wymaga jednak wnikliwej oceny. Rada Prokuratorów wskazała, że upośledzenie możliwości poruszania się w stopniu wymagającym korzystania z wózka inwalidzkiego należy do takich rodzajów niepełnosprawności, które mogą stanowić przeszkodę dla pełnienia obowiązków prokuratora. W przeciwnym przypadku oznaczałoby to przyzwolenie na funkcjonowanie prokuratorów zdolnych do pełnienia tylko niektórych obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka oświadczyła, iż głęboko nie zgadza się z powyższym stanowiskiem Rady Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnym. W opinii Fundacji na gruncie obowiązującego prawa istnieje szereg usprawnień jak i regulacji prawnych, które umożliwiają określenie zakresu obowiązków prokuratora i asesora oraz taką adaptację i wyposażenie miejsca pracy, by mogło ono być skutecznie dostosowane do potrzeb i sytuacji osoby niepełnosprawnej.

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …