Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Prokurator zaskarżył uchwałę Rady Miasta

Prokurator zaskarżył uchwałę Rady Miasta

Wojewódzki Sąd Administracyjny zbada zaskarżoną uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni.

Chodzi o sprawę ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września. W uchwale Nr V/44/2003 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września wskazano, że odległość 50 metrów pomiędzy obiektami chronionymi (przedszkolami, szkołami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, kościołami, kaplicami, cmentarzami, placówkami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą do lat 18 oraz obiektami sportowymi i rekreacyjnymi) a punktami sprzedaży napojów alkoholowych winna być mierzona „drogą dojścia utwardzonymi częściami powierzchni ziemi, z których mogą korzystać lub korzystają piesi do drzwi wejściowych/wyjściowych punktu sprzedaży do najbliższego punku obiektu chronionego”. W kolejnym ustępie wyżej wymienionej uchwały uznano, że „ustalono odległość nie dotyczy miejsc podawania napojów alkoholowych”.
Prokurator w swojej skardze wskazał, że odległość pomiędzy obiektami chronionymi a punktami sprzedaży i punktami podawania napojów alkoholowych powinna wynosić minimum 100 metrów oraz powinna być mierzona najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W skardze prokurator wskazał ponadto, że nie znajduje racjonalnego uzasadnienia uznanie, iż szczególnie ważne obiekty winny być chronione i stosownie oddalone jedynie od punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a już nie od miejsc podawania takich napojów.
Prokurator zarzucił, że ustawa została wydana z rażącym naruszeniem prawa – art. 12 ust 2 Ustawy z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – sprowadzającym się do sprzecznego z założeniami wskazanej ustawy, niejasnego , nieprecyzyjnego i skutkującego całkowitą dowolnością na etapie stosowania prawa miejscowego, określenia sposobu mierzenia odległości pomiędzy obiektami uznanymi za chronione a punktami sprzedaży napojów alkoholowych oraz bezpodstawne uznanie, iż brak jest podstaw do określenia minimalnej odległości pomiędzy obiektami uznanymi za chronione, a miejscami podawania napojów alkoholowych.
Konsekwencja powyższych zarzutów było wniesienie o stwierdzenie niezgodności z prawem § 1 ust 4 i 5 uchwały.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …