Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokuratorska współpraca z Włochami

Prokuratorska współpraca z Włochami

Na mocy dekretu legislacyjnego z dnia 15 lutego 2016 r., implementującego do prawa włoskiego decyzję ramową Rady 2002/465/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (Dz.Urz. UE L 162/1 z 20.6.2002 r.), od dnia 25 marca 2016 r. istnieje podstawa prawna do tworzenia wspólnych zespołów śledczychz Republiką Włoską. Dotychczas ta forma współpracy nie była możliwa, ponieważ Włochy nie są stroną Drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r. Nie mogła także stanowić podstawy prawnej współpracy w tym zakresie, wynikająca z prawa międzynarodowego, zasada wzajemności z uwagi na brak uregulowań krajowych dotyczących wspólnych zespołów śledczych w prawie włoskim.
Biuro Prezydialne Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …