Finansowanie pomostowe

Prokuratorski nakaz karny

Praktyka sądowa oraz rozwiązania holenderskiej procedury karnej były tematem wizyty studyjnej w Hadze przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości ? grupy delegowanych sędziów i prokuratora. Informacje przekazane przez stronę holenderską dotyczyły przede wszystkim instytucji ?nakazu karnego? wydawanego przez urząd prokuratorski. Nakaz ten rozstrzyga

w Holandii o odpowiedzialności karnej na równi z orzeczeniami sądów – zarówno w zakresie stwierdzenia winy, jak też publicznych i prawnych skutków skazania.
Uczestnicy spotkania zapoznali się też ze stosowaną w Holandii praktyką umożliwiającą zakończenie około połowy spraw karnych mniejszej wagi już przed rozprawą. Jednym z tematów był również sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego przez oskarżycieli publicznych.
Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali sędziowie Urszula Szafrańska, Małgorzaty Makarska i Sebastian Krawczyk, asystent sędziego Katarzyna Wujec oraz prokurator Jan Wiśniewski. Wśród przedstawicieli holenderskiego wymiaru sprawiedliwości byli m.in. sędzia Sądu Apelacyjnego w Den Bosch – Annemarie Smit oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Hadze – Anje van Delden-Brouwer.
Trzydniowe spotkanie (6-8 sierpnia 2018 r.) służyło zebraniu cennych doświadczeń, które zostaną wykorzystane w pracach zespołu zajmującego się w Ministerstwie Sprawiedliwości problematyką postępowania karnego. Zespół ten działa pod kierownictwem P\podsekretarza stanu Marcina Warchoła.
Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwośc

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …