Strona główna / Aktualności / Prokuratura częścią EPPO

Prokuratura częścią EPPO

Polska częścią Prokuratury Europejskiej

Komisja Europejska podjęła dzisiaj (29 lutego br.) decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej (EPPO). Prokuratura Europejska będzie prowadziła dochodzenia dotyczące przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku.

Polska częścią Prokuratury Europejskiej

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar złożył wniosek do Premiera Rzeczypospolitej Donalda Tuska o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej już w pierwszym dniu urzędowania w resorcie sprawiedliwości, czyli 13 grudnia 2023 r. 

Polska stanie się częścią EPPO z dniem wejścia w życie decyzji Komisji. Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć działalność i dochodzenia w Polsce 20 dni po mianowaniu przez Radę Prokuratora Europejskiego z Polski. 
W Polsce będzie działać 24 prokuratorów europejskich, którymi zostaną prokuratorzy okręgowi. Będą funkcjonować w trzech lub czterech biurach Prokuratury Europejskiej 
– jednym w Warszawie i pozostałych w innych miastach kraju.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar wydał zarządzenie, na podstawie którego zostanie powołany Zespół ds. wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego. 

Prokuratura Europejska jest niezależnym organem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za 
ściganie przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. EPPO wszczyna postępowania przygotowawcze, wnosi akty oskarżenia i pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Udział polskich prokuratorów w pracach Prokuratury Europejskiej pozwoli skuteczniej ścigać przestępstwa przeciwko interesom finansowym państw członkowskich, w tym Polski. Efektywne zwalczanie nadużyć pieniężnych ograniczy zmniejszanie budżetu Unii i sprawi, że Wspólnota będzie dysponowała większymi środkami do realizowania swoich celów. Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej wpłynie na lepszą współpracę pomiędzy wymiarem sprawiedliwości Polski i państw UE.

Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi powiedziała w styczniu podczas wizyty w Polsce, że nasz kraj będzie jednym z najważniejszych „elementów Prokuratury Europejskiej”. 
Prokuratura Europejska działa od czerwca 2021 r. Ściga m.in. oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy i korupcję. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich UE. Polskie organy ścigania współpracują już z Prokuraturą Europejską m.in. w zakresie pomocy prawnej świadczonej sądom i prokuratorom innych państw oraz w realizacji europejskiego nakazu dochodzeniowego i europejskiego nakazu aresztowania.

Biuro Komunikacji i Promocji 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …