Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokuratura o areszcie tymczasowym

Prokuratura o areszcie tymczasowym

Komitet Ministrów Rady Europy nadzorujący wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach naruszania przez Polskę art. 5 § 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z uwagi na nadmierną długość tymczasowego aresztowania, odnotował w ostatnim czasie istotne zmniejszenie liczby aresztowań, w tym aresztowań długotrwałych. Zauważył jednocześnie, że jedynie nieznaczna poprawa w tym zakresie nastąpiła w sprawach zawisłych przed sądami okręgowymi. Dlatego Komitet Ministrów na posiedzeniu w marcu 2012 r. (sesja nr 1136, 6-8 marzec 2012) wezwał Polskę do dalszych wysiłków mających na celu zmniejszenie liczby aresztowań średnio i długotrwałych, w szczególności poprzez promowanie alternatywnych środków zapobiegawczych, a także przez prowadzenie szkoleń i uwrażliwianie osób odpowiedzialnych na standardy obowiązujące w tym zakresie.
Prokuratura Generalna, przyjmując założenie, że w obecnych ramach prawnych istnieją możliwości skrócenia tymczasowych aresztowań poprzez lepszą organizacje procesu, w szczególności poprzez lepszą współpracę jego uczestników, organizuje seminarium pt. ?Przewlekłość tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka?.(Warszawa, dnia 7 listopada 2012 r., Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72).

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …

Strona główna / Aktualności / Prokuratura o areszcie tymczasowym

Prokuratura o areszcie tymczasowym

Żadne z działań organów procesowych postępowania karnego nie wkracza równie głęboko w sferę wolności człowieka jak tymczasowe aresztowanie. Dlatego środek ten powinien być stosowany wyjątkowo rozważnie, wówczas gdy nie istnieje inna alternatywna możliwość zapewnienia prawidłowego toku postępowania- powiedział A. Seremet. Nastąpiło to podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęconemu ?Rozpatrzeniu informacji Prokuratora Generalnego na temat przedłużających się terminów tymczasowego aresztowania?. Jak podkreślił A. Seremet – uwadze uczestników debaty publicznej na temat długotrwałości tymczasowego aresztowania umyka fakt, iż tymczasowe aresztowanie stosuje wyłącznie sąd. Prokurator jest jedynie wnioskodawcą stosowania tego środka. Nie zdejmuje to w żadnym razie z prokuratora odpowiedzialności za prawidłowość wniosku. Podnosi się niekiedy, że tymczasowe aresztowanie stosują w postępowaniu przygotowawczym sędziowie sądów rejonowych, czasem o krótkim stażu orzeczniczym.
Trzeba wspomnieć, że spośród rozpoznanych w 2011 r. 5 315 zażaleń na zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania, rozpoznawanych przez sądy okręgowe, uwzględniono 759 z nich, a więc 14,3 %. Tymczasowe aresztowanie stosowane jest również w czasie postępowania sądowego. Jeżeli zaś tymczasowe aresztowanie rozpoczęło się na etapie śledztwa, to właśnie w toku postępowania jurysdykcyjnego trwa ono najdłużej. – Od czasu zmian ustrojowych, których efektem było rozdzielenie stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości po środek ten sięga się zdecydowanie rzadziej, zaś okres jego trwania skrócił się.
Odsetek uwzględnianych przez sąd wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania pozostaje stabilny. W ostatnich trzech latach wynosił on odpowiednio 89,4 %, 89,8 % i znów 89,4 %. Zmniejsza się natomiast liczba osób, wobec których orzekane jest tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym. W latach 2009-11 było to odpowiednio: 24 967, 23 060 i 22 748 podejrzanych. Zauważalna jest zatem stała tendencja spadkowa, a prokuratorzy coraz częściej stosują wolnościowe środki zapobiegawcze- dodał Prokurator Generalny.
W trakcie swojego wystąpienia Prokurator Generalny przedstawił szczegółowe statystyki dotyczące stosowania w postępowaniach przygotowawczych tymczasowego aresztowania i wolnościowych środków zapobiegawczych. Podkreślił, że zasadność stosowania tymczasowego aresztowania jest badana w indywidualnych sprawach pozostających w zwierzchnim nadzorze służbowym, ale także analizowana w toku każdej wizytacji.
Prokurator Generalny podjął także decyzję o zorganizowaniu seminarium na temat ?Przewlekłość tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka?. Odbędzie się ono w dniu 7 listopada 2012 r. w budynku Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.
Pełny tekst informacji znajduje się na stronie internetowej Prokuratury Generalnej.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …