Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokuratura przeciw reprywatyzacji

Prokuratura przeciw reprywatyzacji

Prokuratura podejmuje obecnie szereg działań, które mają na celu zapobieżenie takim bezprawnym działaniom zmierzającym do reprywatyzacji nieruchomości. Minister sprawiedliwości ? prokurator generalny Zbigniew Ziobro przywiązuje ogromną wagę do walki z tego typu przestępczością. Jednym ze sposobów bezprawnego przejmowania nieruchomości jest
reaktywowanie spółek prawa handlowego zawiązanych przed dniem 1 września 1939 roku. Po reaktywacji takiej spółki członkowie jej nowych władz występują do właściwych organów administracji z roszczeniami o zwrot nieruchomości, które miały w przeszłości należeć do takiej spółki. W celu zapobieżenia takim bezprawnym działaniom prokuratorzy podejmują szereg działań, które mają na celu zablokowanie reaktywacji spółek prawa handlowego zawiązanych przed dniem 1 września 1939 roku, a także zmierzających do ich wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Podejmowane są one w interesie publicznym na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Działania takie kończą się sukcesem i nie dochodzi do reaktywacji przedwojennych spółek prawa handlowego, a w dalszej kolejności do bezprawnej reprywatyzacji nieruchomości.
PROKURATURA REGIONALNA W WARSZAWIE
Na obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie tylko w ostatnim czasie odnotowano 16 przykładów takich skutecznych działań prokuratury. Zgodnie ze stanowiskiem prokuratury postanowieniem z dnia 20 maja 2016 roku Sąd Najwyższy zablokował reaktywację spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakłady Mechaniczne Lilpop, Rau i Loewenstein S.A. w Warszawie. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 roku Sąd Najwyższy nie zgodził się także na wpis do KRS spółki Nowe Dzielnice S.A. w Warszawie. Po tym postanowieniu Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił pozew prokuratora i stwierdził nieważność umowy sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości położonej w rejonie ulic Kinowej, Alei Stanów Zjednoczonych i Alei Waszyngtona. W innej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił pozew prokuratora o ustalenie nieistnienia uchwały Tomaszewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu S.A. w przedmiocie rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatora. Na skutek działań podjętych przez warszawskich prokuratorów zablokowane zostało również przerejestrowanie do KRS spółek: Zakłady Amunicyjne Pocisk S.A. w Warszawie, Fabryka Mydeł i Perfum Warszawskie Laboratorium Chemiczne S.A. w Warszawie, Fabryka Czekolady Plutos S.A., Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe BLOCK BRUN S.A., Przemysł Włókienniczy Zakłady Przemysłowe Rektyfikacja Warszawska Winkelhausen i Akwawit S.A., Sprzedaż Artykułów Technicznych i Samochodowych Motor Stock A. Więckowski sp. z o. o. oraz Huta Szklana Ożarów spółka komandytowa. Zgodnie z wnioskami prokuratorów Sądy stwierdzały również nieważność uchwał podjętych na zwołanych w ostatnich latach Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółek: Warszawska Fabryka Guzików S.A., a także Polski Przemysł Wódczany Zakłady Przemysłowe Rektyfikacja Warszawska Winkelhausen i Akwawit S.A. Prokuratorzy skutecznie zablokowali także ustanowienie kuratorów dla spółek: Stołeczne Towarzystwo Handlu Samochodami Adolf Skwarczyński i S-ka oraz Fabryka Cukierków i Czekolady Czesław Twardowski i S-ka sp. z o.o. w Warszawie.
PROKURATURA REGIONALNA W POZNANIU
Nie tylko warszawscy prokuratorzy skutecznie zablokowali reaktywację szeregu spółek prawa handlowego zawiązanych przed dniem 1 września 1939 roku i bezprawną reprywatyzację nieruchomości. Na obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Poznaniu tylko w ostatnim czasie odnotowano 5 przykładów takich skutecznych działań prokuratury. Na skutek działań podjętych przez poznańskich prokuratorów zablokowane zostało przerejestrowanie do KRS spółek: Jan Gotz Okocimski Browar i zakłady Przemuysłowe, Hartwig Kantorowicz Następca Spółka S.A. z siedzibą w Poznaniu, Spółka Rolnicza sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie oraz spółki Drukarnia Katolicka S.A. z siedzibą w Poznaniu. Prokuratorzy skutecznie zablokowali także ustanowienie kuratora dla spółki Cukrownie we Wrześni S.A. z siedzibą we Wrześni. PROKURATURA REGIONALNA W ŁODZI Natomiast na obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Łodzi w ostatnim czasie odnotowano 2 przykłady skutecznych działań zapobiegającym tzw. dzikiej reprywatyzacji. Prokuratorom udało się zablokować przerejestrowanie do KRS spółek: Przemysł Powroźniczy Ignacy Massalski i Spółka sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Kępińskie Młyny Parowe Jan Morek sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie.
PROKURATURA REGIONALNA W KATOWICACH
Działania podjęte przez prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Katowicach doprowadziły do delegalizacji i wykreślenia z KRS reaktywowanej przedwojennej Spółki Giesche S.A. z siedzibą w Katowicach. Śląskiem prokuratorom udało się także zablokować przerejestrowanie do KRS spółek: Śląskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze Polonia S.A. w Katowicach, a także spółki Śląski Przemysł Cynkowy S.A. z siedzibą w Katowicach.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …