Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Promocja Korpusu Służby Więziennej

Promocja Korpusu Służby Więziennej

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się 7 czerwca promocja oficerska. Korpus oficerski Służby Więziennej zasilili funkcjonariusze reprezentujący zakłady karne i areszty śledcze z całego kraju. W uroczystościach wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego absolwenci tegorocznego szkolenia oficerskiego zostali mianowani na stopień podporucznika Służby Więziennej. Wypromowano 410 oficerów, w tym 133 kobiety.
Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej ukończyli funkcjonariusze różnych specjalizacji: penitencjarnej, ochronnej, organizacyjno?prawnej, kadrowej, finansowej, ewidencyjnej, kwatermistrzowskiej, informatycznej, zatrudnienia oraz służby zdrowia.
Wiceminister sprawiedliwości pogratulował wszystkim absolwentom szkolenia. – Wierzę, że w wypełnianiu szlachetnej misji służenia państwu i społeczeństwu, wykażecie się Panie i Panowie profesjonalizmem, rzetelnością i skutecznością ? powiedział Wojciech Węgrzyn. Jak zaznaczył, pomimo różnorodnych zagrożeń polskie jednostki penitencjarne bardzo dobrze zabezpieczają społeczeństwo przed pozbawionymi wolności sprawcami przestępstw. – Godne uznania jest konsekwentne wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, usprawnianie procesu szkolenia, podnoszenie standardów bezpieczeństwa i efektywności zarządzania oraz prawidłowe wypełnianie nałożonych obowiązków. ? podkreślił wiceminister.

Sprawdź także

Zbyt krótka spódniczka

Konwencja stambulska. Błędy Polski w walce z przemocą wobec kobiet Polska powinna zmienić definicję gwałtu, …