Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Promocja oficerska w Kaliszu

Promocja oficerska w Kaliszu

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 3 lipca 2015 r. odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Wziął w niej udział minister sprawiedliwości Borys Budka. W trakcie uroczystości, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
260 funkcjonariuszom nadano stopień podporucznika Służby Więziennej.
W promocji oficerskiej, na placu apelowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli, nauki, szkolnictwa, wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz przedstawiciele środowiska więziennego, także z Francji.
Minister sprawiedliwości, Borys Budka odczytał list od prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, skierowany do absolwentów szkolenia. W liście premier podkreślała wykraczające poza strzeżenie osób odbywających karę pozbawienia wolności obowiązki, które obejmują również organizację dla osadzonych opieki medycznej, edukacji, resocjalizacji i społecznej readaptacji, także poprzez pracę. Życzyła także wytrwałej pracy w realizacji codziennych zadań, licznych sukcesów oraz satysfakcji z pełnionych obowiązków.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Od referendarza do sędziego

Otwarcie referendarzom pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu sędziego. Opinia Marcina Wiącka dla senackiej komisji Rzecznik Praw …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Promocja oficerska w Kaliszu

Promocja oficerska w Kaliszu

Wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski wziął (6 czerwca 2014 r.) udział w uroczystej Promocji oficerskiej absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 452 funkcjonariuszom nadano I stopień oficerski. Podsekretarz Stanu Stanisław Chmielewski,
w przemówieniu, skierowanym do absolwentów podkreślił znaczącą rolę funkcjonariuszy Służby Więziennej w utrzymaniu porządku w życiu społecznym kraju oraz trafny wybór służby ojczyźnie. Dyrektor Generalny Służby Więziennej podziękował wszystkim absolwentom, kierownictwu ośrodka, kadrze za trud przygotowań do dzisiejszego święta, a rodzinom za cierpliwość i wsparcie.
Uroczystość odbyła się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. W promocji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli, nauki, szkolnictwa wyższego, wojska, policji i straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz przedstawiciele środowiska więziennego. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Od referendarza do sędziego

Otwarcie referendarzom pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu sędziego. Opinia Marcina Wiącka dla senackiej komisji Rzecznik Praw …