Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Prośba o publikację

Prośba o publikację

Sędzia Jarema Sawiński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się z prośbą o opublikowanie na łamach POPRAWNEGO.pl jego sprostowania wystosowanego do ?Głosu Wielkopolskiego? w związku z ukazaniem się w tej gazecie 31 października 2009 artykułu ?Długa wojna o miliony z sądowymi błędami w tle?. Spełniamy tę prośbę.

Szanowny Panie Redaktorze,
Tytuł artykułu ?Długa wojna o miliony z sądowymi błędami w tle? w sposób stanowczy wskazuje na błędy Sądu, które nie zostały wykazane w artykule, a zarzuty dotyczące pracy sędziów ( jeśli miałyby być kwalifikowane jako błędy Sadu), pochodzą od osób zainteresowanych w sprawie i są wynikiem ich subiektywnej oceny własnej sytuacji prawnej. Przesądzanie już w tytule artykułu, że dotychczasowe nieosiągnięcie zamierzonego przez zainteresowanych celu procesowego jest wynikiem bliżej nieokreślonych błędów Sadu stanowi ewidentne nadużycie.
Podkreślenia wymaga fakt, że wszelkie zarzuty podnoszone ze strony dłużników rzeczowych okazały się niezasadne, co znalazło odzwierciedlenie w orzeczeniach Sądu Okręgowego w Poznaniu inicjowanych zażaleniami zainteresowanych ( sprawy XV Cz 1008/09, XV Cz 1009/09, XV Cz 1010/09 oraz XV Cz 1044/09).
Również nieprawdziwy jest zarzut antydatowania dokumentów. Fakt wydania w tej samej dacie dwóch różnych postanowień w różnych wydziałach tego samego sądu nie jest niczym szczególnym i wynika li tylko ze sprawnego obiegu dokumentacji w Sądzie.
Wreszcie nie doręczenie odpisu postanowienia o wpisaniu zastrzeżenia do księgi wieczystej Pana Szukalskiego znajduje swoją podstawę w dyspozycji art. 740 paragraf 1 zd. 1 k.p.c. i art. 755 paragraf 3 k.p.c.. Odpis postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego doręcza się, gdy polega ono na zobowiązaniu go do wykonania lub zaniechania czynności. Zabezpieczenie w sprawie I Co 93/09 nie dotyczyło tych obowiązków.
Prasa winna realizować postulat rzetelnej informacji, która w tym artykule nie została osiągnięta między innymi dlatego, że autor artykułu nie zwrócił się o ustosunkowanie do zarzutów ani do Prezesa Sądu Rejonowego Poznań- Grunwald-Jeżyce, ani do Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Z wyrazami szacunku, Jarema Sawiński, Rzecznik Prasowy

Sprawdź także

W.Żurek w KSSiP

Sędzia Waldemar Żurek został powołany na wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości Adam …