Strona główna / Aktualności / Przeciwdziałać ksenofobii

Przeciwdziałać ksenofobii

W Dniu Solidarności z Uchodźcami, TEA wraz z 48 innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami obywatelskimi z całej Polski publikuje list otwarty do szkół. W piśmie zwracamy się z apelem o reagowanie na przypadki ksenofobii oraz wspieranie postawy szacunku i społecznej solidarności wobec różnych grup społecznych, w tym także wobec uchodźców i migrantów.Oto pełna treść listu:
Zwracamy się z apelem do wszystkich społeczności szkolnych, w tym przede wszystkim do tworzących je osób dorosłych: nauczycielek i nauczycieli, dyrekcji szkół oraz rodziców, o szczególną wrażliwość i uważność na sytuację dzieci cudzoziemskich oraz o wzmocnienie działań przeciwdziałających ksenofobii. Trwającej obecnie debacie na temat uchodźców towarzyszą liczne przekazy umacniające niechęć wobec osób o narodowości i pochodzeniu innym niż polskie oraz o wyznaniu innym niż katolickie, w tym szczególnie wobec muzułmanów i muzułmanek. Przekazy te dotyczą najczęściej uchodźców przebywających aktualnie w innych krajach europejskich: w Grecji, we Włoszech, w Austrii, Serbii, Chorwacji czy na Węgrzech. Ich treść dotyka jednak z równą, jeśli nie z większą mocą, migrantki i migrantów, którzy mieszkają już w Polsce. W szkołach w Polsce uczy się obecnie ponad dziesięć tysięcy uczniów i uczennic, którzy nie są obywatelami naszego kraju, w tym kilkaset dzieci, które mają status uchodźcy lub się o niego ubiegają. Uprzedzenia oraz nienawiść wobec uchodźców i imigrantów obecne w mediach, stwarzają realne ryzyko wzrostu prześladowań wobec uczniów i uczennic cudzoziemskich. Publiczne spory prowadzone przez dorosłych przekładają się na sytuację dzieci i młodzieży ? gorszą atmosferę w szkole, zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu nauki. Dzieci i młodzież słyszą na co dzień ksenofobiczne wypowiedzi, czytają nienawistne hasła na murach czy na wlepkach w komunikacji miejskiej. Młodzież w większym stopniu niż dorośli jest także narażona na kontakt z nienawistnymi komentarzami w internecie.
Znacząca część tych przekazów obraża i poniża grupy, do których należą oni sami lub ich rówieśnicy. Pamiętajmy, że funkcjonowanie w klasie, w której pojawia się agresja czy wrogość wobec pojedynczych uczniów ma wpływ nie tylko na dzieci bezpośrednio doświadczające wykluczenia, ale również na ich kolegów i koleżanki. Bycie bezradnym i biernym świadkiem dyskryminacji lub przemocy nie pozostaje bez śladu. Jest doświadczeniem trudnym i stresującym. Brak reakcji dorosłych na dyskryminację i przemoc jest wyrazem przyzwolenia na krzywdę oraz potęguje w dzieciach strach i poczucie bezsilności. Doceniając Państwa codzienną pracę na rzecz dobrych i bezpiecznych szkół, zwracamy się z apelem o szczególną uważność na sytuację dzieci cudzoziemskich, w tym uchodźczych, ich rodzin i bliskich oraz wszystkich tych, w których medialne kłótnie uderzają rykoszetem. W narastającej atmosferze niechęci i wrogości wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu narodowym i etnicznym, podstawowe prawa do nauki, poszanowania godności i bezpieczeństwa są zagrożone. Apelujemy o reagowanie za każdym razem, kiedy są Państwo świadkami dyskryminacji, mowy nienawiści czy przemocy. Gorąco też zachęcamy do rozmów z uczniami i uczennicami oraz wspierania postawy szacunku i społecznej solidarności wobec różnych grup społecznych, w tym także wobec uchodźców i migrantów. Zapraszamy do korzystania z materiałów i pomocy edukacyjnych na temat wielokulturowości, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, opracowanych przez organizacje pozarządowe. Często tworzyliśmy je wspólnie z Państwem, opierając się na Państwa doświadczeniach i wypracowanych przez Państwa rozwiązaniach. Nadszedł ważny czas, aby po nie sięgnąć i z nich korzystać – odważnie przeciwstawiać się nienawiści, przekazując odwagę cywilną do reagowania młodym osobom, z którymi pracujemy w szkołach. Niech edukacja i rzetelna wiedza staną się ważnym narzędziem budowania bezpiecznej i otwartej szkoły oraz świata wolnego od dyskryminacji i przemocy.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …