Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Przeciwko dyskredytacji RPO

Przeciwko dyskredytacji RPO

W ostatnim czasie aktywni politycy partii rządzącej wielokrotnie dezawuowali osobę, sposób działania i samą instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Działania te nasiliły się po opublikowaniu w dniu 30 października 2016 roku przez Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych rekomendacji będących wynikiem rozpatrzenia VII sprawozdania
okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W związku z tymi wypowiedziami stowarzyszenia sędziowskie przypominają, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela. W swojej działalności jest przy tym niezawisły i niezależny od innych organów władzy państwowej. W tej sytuacji wypowiedzi polityków i osób powiązanych z ugrupowaniem rządzącym, w których w sposób nieuprawniony krytykuje się podejmowane w interesie ogółu obywateli działania Rzecznika Praw Obywatelskich budzą nasz stanowczy sprzeciw. Zarządy:
Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?IUSTITIA? Stowarzyszenia Sędziów Themis Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Pro Familia

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …