Strona główna / Aktualności / Przeciwko Handlowi Ludźmi

Przeciwko Handlowi Ludźmi

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Z tej okazji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu organizowana jest konferencja z udziałem specjalistów działających na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wszelkim formom współczesnego niewolnictwa. Zapraszamy pedagogówi psychologów pracujących z młodzieżą oraz osoby zainteresowane do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w godzinach 11.00-14.00, w Sali Sesyjnej WUW, al. Niepodległości 16/18
Program konferencji:
11.00 Otwarcie konferencji, Pani Monika Donke-Cieślewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
11.10 Działania Wojewódzkiego Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Pani Renata Pyżalska, Pani Marzena Stefańska, Wydział Polityki Społecznej, WUW,
11.25 Jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi, Pani Marzena Stefańska, Pani Renata Pyżalska, Wydział Polityki Społecznej, WUW,
12.00 Występ młodzieżowego zespołu wokalnego Dominki z Ostrzeszowa,
12.20 Współpraca Służb w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, Pani Marcelina Mroczkowska, Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przerwa
13.00 Praca Wydziału Kryminalnego w zakresie ścigania przestępstw związanych z handlem ludźmi, Pan Bartosz Nowacki, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
13.10 Działania Kuratorium Oświaty w Poznaniu podejmowane w związku z przeciwdziałaniem Handlowi Ludźmi, Pani Karolina Adamska, Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
3.20 Prezentacja zajęć bębniarskich, Pani Maria Szymiec Dom Dziecka w Kórniku Bninie,
13.35 Cudzoziemiec w tarapatach. O problemach i wsparciu migrantów w Poznaniu, Pani Izabela Czerniejewska, Migrant Info Point,
3.50 Wręczenie powołań do Wojewódzkiego Zespołu oraz nagród i upominków, Pani Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski,
14.00 Zakończenie konferencji.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …

Strona główna / Aktualności / Przeciwko Handlowi Ludźmi

Przeciwko Handlowi Ludźmi

18 października obchodzony jest 10. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji organizowane są różnego rodzaju wydarzenia odnoszące się do zjawiska handlu ludźmi. Skierowane są one do ekspertów oraz do szerokiej publiczności. Z tej okazji zaplanowano różne imprezy okolicznościowe. J13 października zorganizowano jest seminarium pod tytułem
?Zaangażowanie biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi do pracy przymusowej?.12 października 2016 roku przeprowadzone zostały wykłady ekspertów Rady Europy: Mike Dottridge – eksperta ds. praw człowieka, praw dzieci i handlu ludźmi oraz Ryszarda Piotrowicza – profesora prawa na Uniwersytecie Aberystwyth, doktora prawa międzynarodowego, specjalisty w dziedzinie migracji i prawa humanitarnego oraz handlu ludźmi. Eksperci wzięli również udział w panelu poświęconym handlowi ludźmi do pracy przymusowej oraz ochronie międzynarodowej dla ofiar handlu ludźmi w kontekście wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zainaugurowana została wystawa mobilna pod tytułem ?Różnice oblicza handlu ludźmi?. 18 października, a więc w Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi ogłoszony zostanie konkurs dla młodzieży na logo/hasło międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, który skupia wszystkie podmioty zaangażowane w walkę ze zjawiskiem handlu ludźmi w Polsce
. Tego dnia w Łodzi odbędzie się również masz przeciwko handlowi ludźmi.
Kolejnym wydarzeniem w dniu 20 października będzie 11 konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej na temat ?Wsparcie dla cudzoziemców – ofiar handlu ludźmi – dobre praktyki mechanizmu referencyjnego?. Na wydarzenie to zaproszono prokuratorów koordynujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury postępowania, których przedmiotem jest handel ludźmi.
W dniach 19 – 21 października odbędzie się odprawa służbowa połączona z warsztatami szkoleniowymi pod tytułem ?Praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nim powiązanych?. Organizowana jest ona przez Wydział do Walki z Handlem Ludźmi BK KGP dla policjantów z zespołów KWP/KSP, CBŚP z udziałem przedstawicieli MSWiA, Prokuratury Krajowej, KGSG, polskich oficerów łącznikowych i oficerów łącznikowych Policji akredytowanych w Polsce oraz organizacji pozarządowych. Ponadto 26 października warmińsko-mazurski Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi organizuje konferencję na temat handlu ludźmi. Liczne działania prokuratur Polska podejmuje wiele działań na rzecz walki z tą przestępczością, a także prowadzi wiele działań prewencyjnych. Istotną rolę w ramach tych działań odgrywają powszechne jednostki organizacyjne prokuratury.
W Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Prokuraturach Regionalnych oraz 31. Prokuraturach Okręgowych funkcjonują prokuratorzy odpowiedzialni za koordynację postępowań przygotowawczych, których przedmiotem jest handel ludźmi. Corocznie sporządzane są raporty, których przedmiotem jest między innymi aktywność prokuratury na polu krajowym i międzynarodowym w zakresie przeciwdziałania, ścigania i zwalczania zjawiska, dane z postępowań przygotowawczych oraz wynikające z ich analizy tendencje zjawiska, jak również orzecznictwo z tego zakresu czynów zabronionych. W Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji opracowano również ?Wskazówki metodologiczne dotyczące postępowań w sprawach o handel ludźmi?. Są one opublikowane w Zeszycie 10/2015 wydawnictwa ?Prokuratura i Prawo?.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …