Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Przeciwko podważaniu pozycji RPO

Przeciwko podważaniu pozycji RPO

?Działania zmierzające do odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich godzą w powagę urzędu i niezawisłość tej instytucji, a tym samym osłabiają poziom ochrony podstawowych praw nas wszystkich? ? czytamy w stanowisku Zarządu HFPC. ?Pojawiające się w ostatnich miesiącach inicjatywy zmierzające do odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich nie są poparte żadnymi
poważnie uzasadnionymi argumentami? ? napisano w stanowisku. ?Jak na ironię, głównym podnoszonym przez wnioskodawców zarzutem jest wzorcowe wręcz wywiązywanie się przez Rzecznika Praw Obywatelskich z zadań nałożonych na niego przez ustawodawcę ustawą (…) o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania? ? czytamy dalej. Zarząd HFPC przypomina również w swoim stanowisku, że nasilające się ostatnio głosy krytyki wobec obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, a nawet apel o jego odwołanie nie są jednostkowymi incydentami, a wpisują się w całą serię działań i wypowiedzi podważających pozycję Rzecznika.
Wśród tych działań wspomniana została opracowana w grudniu 2015 r. ustawa znacząco osłabiająca immunitet RPO oraz decyzja sejmowej Komisji Finansów Publicznych ze stycznia 2016 r. o nieprzyznaniu budżetu dla Biura RPO we wnioskowanej i odpowiednio uzasadnionej wysokości. Co więcej, podkreślono, że trwający kryzys konstytucyjny także ogranicza efektywność interwencji Rzecznika na rzecz obywateli, choć jest to jeden z najważniejszych środków ochrony praw, jakimi dysponuje RPO. ?W tym kontekście Fundacja przypomina, iż w celu realizacji konstytucyjnych zadań, zgodnie z art. 209 i 210 Konstytucji, Rzecznik Praw Obywatelskich powinien cieszyć się niezawisłością, a kadencyjność urzędu stanowi gwarancję nieingerowania przez ciała polityczne w jego działalność? ? czytamy w stanowisku HFPC. Stanowisko dostępne jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …