Strona główna / Prokuratura / Przedawniony czyn seksuologa

Przedawniony czyn seksuologa

– W toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Nowe Miasto w sprawie doprowadzenia przez seksuologa podstępem do poddania się innym czynnościom seksualnym, wykonano czynności z udziałem kobiety, której dotyczyło postępowanie prowadzone w 1998 roku ? oświadczyła prokurator Magdalena Mazur ? Prus. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Kobieta, przesłuchana w charakterze świadka, zgłosiła się do prokuratora po usłyszeniu w środkach masowego przekazu informacji, iż kilka lat temu było prowadzone postępowanie, którego przedmiotem były takie same czyny, jak te będące przedmiotem obecnego śledztwa, a prokuratura nie dysponuje żadnymi informacji w tym zakresie. Na podstawie jej przesłuchania oraz w oparciu o odpis decyzji, który przedłożyła podczas przesłuchania ustalono, iż w 1998 roku toczyło się postępowanie w sprawie o przestępstwo z art. 168 dawnego kodeksu karnego, dotyczące „doprowadzenia podstępem innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu”. Postępowanie dotyczyło zdarzeń, które miały miejsce w 1996 roku i miały być popełnione przez tego samego seksuologa.
Decyzją z dnia 22.06.1998 roku postępowanie w tej sprawie zostało umorzone wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono. Świadek zeznając opisała czego dotyczyło postępowanie, wskazała, iż nie zaskarżyła decyzji prokuratora. Prokuratura Rejonowa Poznań – Nowe Miasto nie dysponuje aktami wyżej wymienionego postępowania, albowiem upłynął okres ich archiwizacji. Decyzja o umorzeniu postępowania jest decyzją prawomocną, postępowanie prowadzone było „w sprawie” a nie „przeciwko osobie”.
Dalszymi czynnościami planowanymi przez prokuratora jest uzupełniające przesłuchanie pokrzywdzonej, która w swoich zeznaniach m.in. powoływała się na treść zapisów dokonanych z ukrytej kamery podczas jej wizyty u seksuologa. Konieczność uzupełniającego przesłuchania wynika z faktu, iż do dzisiaj redakcja programu „TVN UWAGA” nie zrealizowała żądania prokuratora o wydanie oryginałów nagrań, które stały się podstawą realizacji reportażu wyemitowanego w telewizji. Nie otrzymaliśmy żadnego wyjaśnienia ze strony „TVN UWAGA” w przedmiocie braku reakcji na żądanie prokuratora.

Sprawdź także

Łapówki w hotelu ?Olimpia?

W związku z postępowaniem dotyczącym korupcji, prowadzonym przez Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury …