Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przerwać milczenie o specsłużbach

Przerwać milczenie o specsłużbach

Trybunał Konstytucyjny powinien rozważyć wydanie postanowienia sygnalizacyjnego w sprawie dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów o przechowywaniu i udostępnianiu danych telekomunikacyjnych ? apeluje Helsińska Fundacja Praw Człowieka w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał rozpatruje sprawę z połączonych wniosków Prokuratora
Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą m.in. zgodności z Konstytucją przepisów prawa z zakresu tzw. retencji danych telekomunikacyjnych. Regulacja ta została wprowadzona do polskiego prawa jako wynik implementowania prawa Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy retencyjnej). Dyrektywa ta została jednak uznana przez Trybunał Sprawiedliwości UE za niezgodną z Kartą Praw Podstawowych UE (m.in. prawem do ochrony prywatności). ?W obecnej sytuacji prawnej, każdego dnia dochodzi do naruszenia prawa do prywatności. Dlatego też władze publiczne powinny podjąć działania, które naprawią obecny stan? ? wskazuje Barbara Grabowska, prawnik HFPC. ?Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie podkreślił obowiązki państw członkowskich w zapewnieniu stanu zgodności z prawami człowieka? ? dodaje Barbara Grabowska.
W piśmie do Trybunału Konstytucyjnego Fundacja wskazuje, że w podobnej sytuacji Sąd Konstytucyjny Słowacji w dniu 23 kwietnia 2014 r. zawiesił obowiązywanie przepisów prawa słowackiego stanowiących implementację dyrektywy retencyjnej. Słowacki Sąd Konstytucyjny nie rozstrzygnął co do meritum zawisłej przed nim sprawy, a jedynie wydał postanowienie tymczasowe.
Na początku kwietnia tego roku TK rozpatrywał skargi Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej kontroli nad służbami specjalnymi oraz retencji danych. Póki co rozprawa w tej sprawie została odroczona prze TK bezterminowo. Wystąpienie HFPC do TK dostępne jest na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Sprawdź także

Tydzień Konstytucyjny

Do tegorocznej edycji Tygodnia Konstytucyjnego zgłosiło się prawie 1100 szkół w całym kraju. Nadal brakuje …