Strona główna / Listy / Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ – ANALIZA KAZUSóW. Termin: 12 maja 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00. Wykładowca: dr Andrzej Krasuski, Kancelaria Chadbourne & Parke LLP, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych W programie szkolenia:
I. Dostosowanie prowadzonej działalności do wymagań ochrony danych osobowych – Zakres i forma udzielania zgody na przetwarzane danych osobowych – Problemy interpretacyjne wyłączeń z obowiązku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych) – Obowiązki informacyjne administratora danych (skuteczność różnych sposobów informowania) – Obowiązki administratora danych w zakresie technicznego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych – Obowiązek rejestracji zbioru danych (tryb rejestracji, wyłączenia z obowiązku rejestracji, skutki rejestracji).
II. Wielość podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych – Kilku administratorów danych jednego zbioru danych – Dopasowywania struktury transakcji handlowych do ustawy o ochronie danych osobowych – Kategorie podmiotów nieobjętych wprost ustawą o ochronie danych osobowych i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.
III. Przekazywanie danych osobowych w ramach grupy kapitałowej i poza nią – Obowiązki przetwarzającego dane (dopuszczalność ?podwójnego? statusu jednego podmiotu: statusu administratora danych i przetwarzającego) – Zawieranie i wykonywanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych – Dopuszczalność przekazywania danych osobowych zagranicę – Obrót danymi pracowników i osób fizycznych świadczących usługi w ramach grupy kapitałowej; rekrutacja wewnątrzgrupowa – Skutki braku ochrony danych osobowych.
IV. Marketing produktów własnych i grupy kapitałowej – Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celach marketingu (marketing własnych produktów/usług i osób trzecich) – Cross-selling baz danych – Prawne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych – Zakres odpowiedzialności w związku z marketingiem produktów/usług.

Sprawdź także

Policja o majówce

Podczas majówki na polskich drogach doszło do 401 wypadków, w wyniku których zginęło 34 osób, …