Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Przymusowa słuzba wojskowa

Przymusowa słuzba wojskowa

Więcej osób otrzyma zadośćuczynienie za represje związane z prowadzeniem działalności niepodległościowej. To wynik znowelizowanej ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Nowe przepisy rozszerzają zakres uprawnień wynikających z ustawy

o osoby, które były zmuszone do odbywania służby wojskowej pod pozorem wykonywania obowiązku obrony (uprawnienie to będzie przechodziło na małżonka, dzieci i rodziców). Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie będą ulegać przedawnieniu. Nowelizacją zostaną objęte osoby pełniące służbę wojskową w okresie od 1 listopada 1982 r. do 28 lutego 1983 r., do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. Pierwsze czytanie odbyło się 13 maja 2015 r., a drugie 7 lipca. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …